Podlaskie

Białowieski Szlak Turystyczny

Wjazd do Rezerwatu Pokazowego Żubrów BPN

Białowieski Szlak Turystyczny jest produktem turystycznym pasmowym (inaczej liniowym), składającym się z szeregu ciekawych miejsc połączonych ze sobą wytyczoną trasą, wzdłuż której zlokalizowana jest różnorodna infrastruktura turystyczna.

Białowieski Szlak Turystyczny to szlak rowerowy wytyczony w Puszczy Białowieskiej i jej okolicach. Łączy ze sobą dwa kraje - Polskę i Białoruś, dzięki czemu turysta może zwiedzać atrakcje po obu stronach granicy, czyli około 58 km po stronie polskiej i około 60 km po stronie białoruskiej.
Szlak został wytyczony i oznakowany w 2007 i 2008 roku. Oznakowany kolorem żółtym, prowadzi przez następujące miejscowości: Narew- Tyniewicze Duże – Kamień – Kraszewo - Nowy Kornin – Nowe Beretowo - Hajnówka – Budy – Teremiski – Stara Białowieża – Grudki – granica państwowa między Polską a Białorusią. Dalej trasa szlaku prowadzi przez następujące miejscowości Białorusi: Biały Lasek- Szereszewo – Prużany – Różany – Łyskowo – Nowy Dwór.
Białowieski Szlak Turystyczny jest jednym z produktów powstałych w ramach realizacji projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Piszczy Białowieskiej” finansowego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina INTERREG III/ TACIS CBC. Białowieski Szlak Turystyczny skierowany jest do turystów ceniących aktywny wypoczynek. Dodatkowo podnosi atrakcyjność turystyczną regionu i jest jednocześnie interesującym atutem regionu zachęcającym turystów i wydłużającym ich pobyt w regionie Puszczy Białowieskiej.

Właściciel produktu:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
tel.: 0-85/ 682-5199, fax 0-85/ 682-42-20
www.powiat.hajnowka.pl promocja@powiat.hajnowka.p

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit