Dolnośląskie

Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Pałac w Wojanowie

Dzięki osiągniętym sukcesom w działalności renowacyjnej zabytków, promocji, budowy sieci produktu turystycznego o najwyższej jakości - Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej jest unikatowym produktem turystycznym Dolnego Śląska, a także w skali Polski i Europy.

Do głównych atrakcji należą zamki, pałace i dwory oraz otaczające je parki. Ich ilość stanowi największe nagromadzenie tego typu budowali w Europie. Tu swoje rezydencje zakładały najświetniejsze rody europejskie: Habsburgowie, Hohenzollernowie, Schaffgotschowie, Czartoryscy, Radziwiłłowie, książęta hescy i orańscy. W okresie romantyzmu kotlina stała się znanym miejscem turystycznym i uzdrowiskowym. Przybywali tu artyści, miłośnicy przyrody i podróżnicy z całej Europy, i Ameryki, m.in. Fryderyk Chopin, Johan Wolfgang Goethe, Jon Quincy Adams.

Do najistotniejszych zabytków Doliny należą: Dwór w Janowicach Wielkich, Zamek Bolków, Pałac w Wojanowie – Bobrowie, Pałac w Wojanowie, Pałac w Łomnicy, Pałac Dębowy w Karpnikach, Zamek w Karpnikach, Pałac w Bukowcu, Pałac w Mysłakowicach, Pałac w Miłkowie, Pałac w Staniszowie, Dwór w Staniszowie, Zamek Henryka w Staniszowie, Dwór Czarne w Jeleniej Górze, Pałac Paulinum w Jeleniej Górze, Pałac Schaffgotschów w Cieplicach, Zamek Chojnik w Sobieszowie, Zamek w Starej Kamienicy, Zamek w Rybnicy, Wieża Książęcą w Siedlęcinie, Nowy Dwór w Kowarach, Pałac Miejski w Kowarach, Pałac Ciszyca. Nagromadzenie rezydencji rodów szlacheckich spowodowało na przestrzeni wieków rozwój innych obiektów zabytkowych. Na terenie Kotliny Jeleniogórskiej (Doliny Ogrodów i Pałaców) znajduje się również 56 obiektów sakralnych, zlokalizowanych w obrębie śródmieść oraz w centralnych częściach wsi. Obiektami o szczególnych walorach architektonicznych oraz artystycznych są: gotycki kościół św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze,- klasycystyczny d. Kościół Łaski - obecnie garnizonowy,- romański kościół Wang w Karpaczu, przeniesiony z południowej Norwegii.

Wśród innych obiektów zabytkowych należy wymienić także zespoły zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej wchodzące w skład zarówno wspomnianych wcześniej zabytkowych miejskich zespołów urbanistycznych, jak i układów ruralistycznych. Unikalne cechy posiada zespół zabudowy mieszkaniowej w Mysłakowicach, zbudowany w I poł. XIX w. przez osadników z Tyrolu. Specjalną grupę obiektów zabytkowych stanowią budynki użyteczności publicznej, wśród których m.in. wymienić należy okazałe ratusze w Jeleniej Górze, Kowarach, teatr jeleniogórski, budynki szkolne oraz sanatoryjne. Specyficzną, wartościową grupę obiektów usługowych stanowią schroniska górskie, a także pensjonaty, hotele i wieże widokowe.

To niezwykłe nagromadzenie zabytków jest wpisane w przepiękne krajobrazy. Na południe od Kotliny Jeleniogórskiej rozciąga się pasmo Karkonoszy, od wschodu ograniczają „Dolinę Pałaców i Ogrodów” Rudawy Janowickie, od północy Góry Kaczawskie, natomiast od zachodu Pogórze Izerskie. Połączenie niezwykle atrakcyjnego krajobrazu naturalnego z komponowanymi parkami romantycznymi i wpisanymi w nie zabytkami stanowi o wyjątkowości tego regionu w Europie.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit