Świętokrzyskie

Dymarki Świętokrzyskie

Sceny z życia codziennego czasów starożytnych…Więcej »

Idea powołanego do życia w 1967 roku wielkiego plenerowego festynu archeologicznego w Nowej Słupi jest ściśle związana z datowanym na czasy starożytne rozwojem w rejonie Gór Świętokrzyskich przemysłu górniczego i hutniczego.

Impreza opiera się na dokonanej przez archeologów (pod kierunkiem prof. Kazimierza Bielenina) rekonstrukcji wytopu żelaza unikalną w świecie metodą sprzed 2000 lat w tzw. piecach dymarkowych. Naukowo-poglądowej stronie przedsięwzięcia towarzyszy strona ludyczna, rozrywkowa i kulturalna.

Główne atrakcje tradycyjnej sierpniowej imprezy to trwający dwa dni pokaz starożytnego hutnictwa żelaza, a także scen z życia codziennego legionistów rzymskich oraz ich kontaktów z ludnością zamieszkującą tereny ziem polskich.

Dymarki Świętokrzyskie są też jedną z coraz rzadszych okazji prezentacji całego folkloru świętokrzyskiego, szansą zaistnienia oraz podtrzymania kulturowej ciągłości muzyki i obrzędowości ludowej, ginącego dorobku artystycznego wsi. Towarzyszą im kiermasze twórców ludowych (rzeźbiarzy, garncarzy, malarzy), występy zespołów folklorystycznych woj. świętokrzyskiego i kapel folkowych z kraju i zagranicy, a także koncerty gwiazd polskiej estrady.

Właściciel:
Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Opatowska 1, 26-006 Nowa Słupia
tel.: 0-41/ 31-77-013, fax0-41/ 31-77-221
www.nowaslupia.pl n.slupia@poczta.onet.pl
Podmiot zarządzający:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s. w Rudkach
ul. St. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia
tel./fax: 0-41/ 31-77-604, 0-691-171-328
agnieszkaklusek@wp.pl, gok.ns@xl.wp.pl
 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit