Wielkopolskie

Interaktywne upowszechnianie i poznawanie zbiorów

Pokaz wypieku chleba…Więcej »

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie to placówka jedyna tego typu w Polsce i jedna z największych w Europie. Położona w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz na tzw. turystycznej „Trasie Kórnickiej” stanowi atrakcję kulturalną, turystyczną i rekreacyjną dla mieszkańców Poznania, Wielkopolski i całego kraju.

Na ponad 20-hektarowym terenie muzealnym przez blisko 40 lat swojej działalności Muzeum zgromadziło ponad 20 tys. obiektów, dokumentując dorobek kilku pokoleń mieszkańców wsi polskiej w zakresie kultury materialnej i duchowej. Posiada również bogate zbiory biblioteczne, liczące ponad 34 tys. woluminów.

Jednym z zadań Muzeum jest upowszechnianie zbiorów. Formami pracy na tym polu są wystawy, lekcje muzealne, plenery, warsztaty oraz imprezy rekreacyjno-edukacyjne. Cykl takich imprez, których program realizowany od 2002 r. zakłada upowszechnienie i popularyzację Muzeum wśród rzesz turystów z regionu, kraju i zagranicy, propozycję atrakcyjnych form i metod spędzania wolnego czasu dla rodzin (rodzice - dzieci - dziadkowie), a zarazem połączenie efektu rekreacyjnego z edukacyjnym.

Imprezy adresowane do masowego odbiorcy organizowane są od marca do października. Odbywają się na świeżym powietrzu, w godz.: 11.00-18.00 (z wyjątkiem realizowanych w marcu i październiku, ze względu na długość dnia). Przyświeca im jednak zasada, że trwają tak długo, jak długo są widzowie.

Do imprez tych należą: Omłoty w Szreniawie, Zanikające zawody nad Wartą, Niedziela z muzyką i chlebem, Życie codzienne pradziadków, Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, Kolorowe dzieciństwo w Muzeum, Wesele lubelskie, Jarmark Wielkanocny, Festyn Zielonoświątkowy, Niedziela w Muzeum, Wesele wielkopolskie i Retro-show. Realizacja programu związała współpracą szerokie grono rzemieślników, twórców ludowych, zespołów artystycznych oraz przedstawicieli mediów. Stwarza okazję stosowania na szeroką skalę nowych form i metod promocji Muzeum.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit