Świętokrzyskie

Jarmark Jagielloński i Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa

Ideą tego produktu turystycznego jest ożywienie dawnej tradycji organizacji jarmarków na trasie Szlaku Jagiellońskiego biegnącego z Wilna przez Lublin, Sandomierz do Krakowa. Współczesny Jarmark umożliwia twórcom rękodzieła z całej Polski prezentację swoich dzieł, a osobom odwiedzającym zapoznanie się z ich twórczością. Towarzyszący mu Turniej Rycerski stwarza szansę kontaktu z dawnymi czasy, przybliża historię rycerstwa polskiego, jego tradycje i zwyczaje.

Przypomnijmy, że powstanie tradycyjnego szlaku epoki Jagiellonów zapoczątkowała słynna już podróż Władysława Jagiełły po koronę polską w 1386 r. Dzięki prawu składu oraz znalezieniu się na trasie wspomnianego szlaku Sandomierz został miejscem licznych jarmarków z udziałem kupców z całej Europy. Jarmark i Turniej mają właśnie przypominać o czasach największego rozkwitu Sandomierza, miasta stawianego na równi z innymi metropoliami Królestwa Polskiego jak Wrocław i Kraków, miasta, które gościło władców świeckich (Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło) i kościelnych (Wincenty Kadłubek, Zbigniew Oleśnicki), z którego wywodziły się znakomite postacie jak: kompozytor renesansowy - Mikołaj Gomółka czy prymas polski - Mikołaj Trąba.

Główne atrakcje, to pokazy walk rycerskich i tańca dworskiego, prezentacja twórczości artystów rękodzielników, pokazy prac twórców rękodzieła, występy sandomierskich zespołów młodzieżowych, koncerty czołowych zespołów prezentujących muzykę dawną, prezentacja zespołów ludowych i muzyki reggae; bezpłatne zwiedzanie Sandomierza trasą Szlaku Jagiellońskiego z udziałem profesjonalnych przewodników; prezentacja multimedialna Szlaku Jagiellońskiego.

Na Jarmark i Turniej zjeżdżają się turyści z całej Polski, a zwłaszcza z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego. Sandomierz jest do tego przygotowany, bowiem dysponuje rozbudowaną bazą noclegową ( hotelami, motelami, pensjonatami, kwaterami prywatnymi) i różnorodną bazą gastronomiczną.

W samym nadwiślańskim grodzie znajduje się łącznie 120 obiektów zabytkowych. Do najbardziej znanych zalicza się Bramę Opatowską z tarasem widokowym, skąd turyści mogą m.in. oglądać doskonale zachowany średniowieczny układ urbanistyczny Starego Miasta, renesansowy Ratusz, Bazylikę Katedralną i Zamek Królewski (Muzeum Okręgowe) pamiętające czasy Kazimierza Wielkiego, Dom Długosza (Muzeum Diecezjalne) oraz jedną z najstarszych szkół średnich w Polsce – Collegium Gostomianum.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit