Wielkopolskie

Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna

Jest bardzo atrakcyjna turystycznie ze względu na swoja unikatowość w skali kraju. Pomysł jej utworzenia powstał w połowie lat 90., a u jego podstaw legła idea edukacji młodzieży z zakresu geologii (etapy powstawania złóż solnych) oraz procesu produkcji soli i jej zastosowania.

4 grudnia (Święto patronki górników – św. Barbary) 2004 r. Trasa została poświęcona i po raz pierwszy udostępniona do zwiedzania, a 20 kwietnia 2007 r. zarówno ona, jak i niektóre stanowiska geologiczne w kłodawskiej kopalni zostały wpisane do Rejestru Zabytków. Tego samego dnia na trasie turystycznej został pobity rekord Guinnesa w kategorii koncert na największej głębokości. Koncert zagrali filharmonicy kaliscy pod batutą Adama Klocka.

Głównymi atrakcjami KPTT jest możliwość zwiedzania czynnego produkcyjnego zakładu górniczego; zjazd windą 600 metrów pod powierzchnię ziemi z prędkością 6m/s; możliwość przejścia niewielką częścią z ok. 400 km podziemnych korytarzy i komór; poznanie historii powstania kłodawskich złóż solnych oraz zastosowania samej soli; możliwość obejrzenia wyeksploatowanych komór solnych (podziemne komory o kubaturze hali sportowej); zapoznanie turystów z historycznymi maszynami używanymi w górnictwie; solnym oraz innych osobliwości górnictwa solnego.

Trasa przygotowana jest pod względem obsługi przede wszystkim dla grup zorganizowanych o bardzo szerokiej rozpiętości wiekowej. Nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych oraz osób z nadciśnieniem i klaustrofobią.

W okolicy samej Kłodawy można również ciekawie zagospodarować czas na dwa, a nawet trz dni nieforsującego zwiedzania. W promieniu 30 km znajduje się bowiem wiele ciekawostek, które można usystematyzować w kilka szlaków turystycznych: historyczny, sakralny, patriotyczny, przyrodniczy, techniczny i rekreacyjno-uzdrowiskowy.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit