Lubuskie

Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych. Wielka Ucieczka – The Great Escape

Marsz brytyjskich żołnierzy upamiętniający ewakuacje jeńców w 1945 r….Więcej »

Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych (docelowo: Muzeum Wielkiej Ucieczki) jest instytucją kultury podległą Urzędowi Miasta w Żaganiu. Powstało w 1971 roku na terenach niemieckich obozów jenieckich z okresu II wojny światowej.

W 1939 roku powstał na tym miejscu obóz Stalag VIII C przeznaczony dla podoficerów i szeregowych żołnierzy wojsk lądowych. Pierwszymi jeńcami w tym obozie byli Polacy, następnie Francuzi, Belgowie, Brytyjczycy, Jugosłowianie, Grecy i żołnierze z Armii Czerwonej oraz uczestnicy powstania słowackiego i warszawskiego.
Wielka Ucieczka na trwałe wpisała się w historię miasta. Dyrekcja muzeum oraz władze miasta od kilku lat ściśle współpracują z jednostkami Royal Air Force przy organizacji tzw. Long March – marszu drogą ewakuacji lotników z 1945 roku. W marszu udział biorą brytyjscy żołnierze z różnych baz RAF. Tegoroczny Marsz odbył się 23 września.
W sierpniu 2008 roku inżynierowie RAF przy współudziale miasta Żagań zrekonstruowali słynny Barak 104, z którego rozpoczęła się Wielka Ucieczka www.raf.mod.uk/projekt104. Inicjatorem przedsięwzięcia był jeden z najsłynniejszych „uciekinierów” II Wojny Światowej pilot RAF Bertram „Jimmy” James, zmarły w styczniu 2008 roku.
Zrekonstruowano barak 104 z oryginalnym wyposażeniem, w którym znajdowało się wejście do tunelu „Harry” (tunel ten przebiegał w kierunku północnym, na głębokość blisko 10m i miał 111m długości; do tunelu wchodziło się po otwarciu ruchomej, znajdującej się pod piecykiem klapy). Zainteresowani historią Wielkiej Ucieczki mogą nim przejść (30-metrowa, w części oszklona replika z kopią wózka) i poczuć się jak jej uczestnicy.
Inscenizowane są rekonstrukcje Wielkiej Ucieczki, prezentowane przez uczniów i harcerzy.
Dwa razy w roku odbywa się Long March – marsz żołnierzy brytyjskich z udziałem weteranów oraz byłych więźniów obozu w Żaganiu, za każdym razem z innych jednostek i baz. Trasa marszu przebiega przez Żagań, Iłowę, Gozdnicę aż do Spremberg (Niemcy). Marsz jest hołdem dla uczestników ewakuacji jenieckich obozów Stalag Luft III z 1945 r.
Znakowane w kilku językach 3,5-kilometrowe ścieżki umożliwiają zwiedzenie obiektów pozostałych po potężnym kompleksie obozowym: ścieżka cmentarzy jenieckich (zielona), ścieżka po byłych obozach jenieckich (czerwona).
Szlak Wielkiej Ucieczki to 13-km. szlak pieszy z przejazdem dla rowerów, wytyczony na pamiątkę słynnej ucieczki, wiedzie m.in. przez Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych oraz miejsca wiążące się bezpośrednio z wydarzeniem.
W Muzeum można obejrzeć wystawy, m.in.: „Guziki z umundurowania jenieckiego”, „Życie sportowe w żagańskich obozach”, „Ucieczka – Drewniany Koń”, „Tunel „Dick”, „Życie kulturalne w obozach jenieckich”, „Lotnicy polscy w Stalagu Luft III”.
Zwiedzanie Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych, terenów poobozowych, cmentarzy wojennych, wystaw stałych i wystaw czasowych odbywa się z przewodnikiem.

Właściciel produktu:
Urząd Miasta Żagań
Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań
Tel.: 0-68/ 477-10-40, 0-68/ 477-10-17
www.um.zagan.pl info@um.zagan.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit