Mazowieckie

Opowieści z Narwi

Opowieści z Narwi

Międzynarodowy Pasmowy Produkt Turystyczny północno-wschodniej Polski i Euroregionu Niemen, zbudowany w formie pakietów z wielu atrakcji aktywnych na obszarach NATURA 2000: szlaki turystyczne, atrakcje wraz z zabytkami  rozproszonymi po spójnej historycznie krainie dawnej Polski i Litwy na tle unikatowej przyrody Pradoliny Narwi i jej dopływów połączonych systemem cieków wodnych z jeziorami mazurskimi Elblągiem i Niemnem.

Idea zrodziła się jako efekt projektu Turystyka Wspólna Sprawa, który tworzył grupy partnerskie w 5 województwach, w tym w Polsce Wschodniej. Grupy partnerskie zawiązały się w geograficzno-historycznych obszarach pojawiając się jako pomysły na lokalne sieciowe produkty. Miały przekształcić się w lokalne organizacje turystyczne (co w niektórych przypadkach miało miejsce), jednak produkty sieciowe nie zawiązały się, ponieważ brakowało „idei” i pomysłu na sieć.

Sieć „Opowieści z Narwi” obejmuje pakiety pobytowe w wybranych krainach strefy Narwi skierowane, w formie zorganizowanej, dla zagranicznych aktywnych turystów. Stworzono w ten sposób produkt pakietowy i profilowany. Podprodukty zyskują nazwy „Opowieści z Narwi”, „Opowieści z Biebrzy..., Necka” itd. - jeśli akcentowane są produkty wodne.  Przed nazwą dodawana jest nazwa geograficzna (lub historycza), np. Białostockie „Opowieści z Narwi”, Podlaskie „OzN”. W ten sposób wszystkie krainy mogą zaistnieć w ramach sieci OzN i są rozpoznawalne.

Idea „Opowieści z Narwi” nie tworzy sensu stricte nowego produktu określanego jako miejsce, atrakcja itd. (nie mówiąc o Ziemi Łomżyńskiej, gdzie powstało Centrum IT, wypożyczalnie kajaków i rowerów, gondole, statek, twierdza klub, twierdza strzelnica i muzeum, twierdza kraina koni, kolejka łomżyńska), lecz zbiera dostępne produkty w jeden duży produkt zauważalny na mapie Europy i profilowany, tj. dostarczony w sprzedaży do wybranej grupy odbiorców.

Z kolei połączenie podobnych destynacji w jedną krainę Narwia (The Chronicles of Narwia) umożliwia przedłużenie lokalnych produktów poza granice województw i przywraca dawną (sprzed podziału województw) koncepcję makroregionu półn-wsch. Polski, pomaga zaistnieć na międzynarodowym rynku turystycznym podmiotom i atrakcjom mało znanym, optymalizuje promocję i zwiększa sprzedaż i zasięg atrakcji.

Grupą docelową stanowi indywidualny turysta zagraniczny, zainteresowany turystyką przyrodniczą, historyczno-kulturową i aktywną (Niemcy, Austria, Anglia, Szwecja, Dania) oraz turysta krajowy.

Infrastruktura turystyczna wymaga dokładniejszej analizy, ze względu na fakt, iż jest to produkt obszarowy, dane szczegółowe odnośnie zagospodarowania infrastrukturalnego publikowane są przez urzędy marszałkowskie.

W ramach wybranych krain sieć pracuje z hotelami o standardzie min. 3*** o obłożeniu średniorocznym ok. 50-60%. Są to: Hotele Zbyszko (Ziemia Łomżyńska i Biebrza), Hotel Wojciech (Augustów), Hotel Trasalis Troki (Litwa), Hotel Velga (Wilno, Litwa), Hotele Mikotel (Wilno, Litwa),  Pensjonat Grodno (Białoruś), Hotel Ciechanowiec, Hotel Jabłoń (Mazury), Hotel nad Pisą (Mazury), Hotel Olecko, Hotele Druskienniki, Hotel nad Narwią Ostrołęka... i wiele innych – tworząc we współpracy z LOT i CIT pakiety pobytowe i biletowe.

Główne atrakcje: Warszawa, Modlin, Olsztyn, Ostróda i Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Kurpie, Ziemia Łomżyńska z zespołem umocnień, Podlasie z Białowieżą i Rospudą oraz Kanałem Augustowskim (atrakcji jest wiele, w zależności od rodzaju klienta i sposobu tworzenia oferty).

Właściciel Produktu:

Mariusz Staniurski

Ul. Wojska Polskiego 74, 18-400 Łomża

Tel./ fax: 86/ 216-24-48

www.ZwariowanyPilot.lomza.pl   zwariowany pilot@tlen.pl

Podmiot Zarządzający:

TURLOMZA.pl M. Staniurski

Ul. Sienkiewicza 10/ 1, 18-400 Łomża

Tel./ fax: 86/ 216-24-48

www.turlomza.pl   turlomza@wp.pl

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit