Podkarpackie

Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie

Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie

PTT „Rzeszowskie Piwnice” to 15 korytarzy i 25 piwnic pochodzących z XIV-XVIII wieku (niektóre z wyposażeniem z epoki), udostępnionych do zwiedzania pod płytą miejskiego Rynku. Cała trasa liczy łącznie 396 metrów.

Podziemna trasa przebiega pod kamienicami i płytą rzeszowskiego Rynku, łącząc wszystkie jego pierzeje. Poszczególnym piwnicom i korytarzom nadano nazwy, odnoszące się do ich funkcji oraz historii miasta. Trasa kryje w sobie liczne atrakcje i tajemnice. Można w niej spotkać relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, nadgryzione „zębem czasu” pozostałości żelaznych krat i zawiasów, kilkusetletnie cegły „palcówki”, ukryte przejścia. Atrakcyjności piwnic dopełnia ekspozycja historyczno-edukacyjna, na którą składają się m.in. repliki zbroi rycerskich, broni białej i palnej, wystawa ceramiki użytkowej i ceramicznych zabawek obrazująca, z jakich naczyń i przedmiotów codziennego użytku korzystali dawni mieszkańcy Rzeszowa. Obraz rzeszowskiego Rynku z przełomu XIX i XX wieku przedstawiają dużych rozmiarów fotografie umieszczone w wejściu do obiektu. Swoistą „ścieżkę edukacyjną” stanowi Korytarz Herbowy, w którym umieszczone zostały herby dawnych właścicieli Rzeszowa, herby ziem i województw, na terenie których położone było miasto, wreszcie herby miasta Rzeszowa.

Oferta PTT skierowana jest do różnych grup wiekowych, zarówno do mieszkańców Rzeszowa jak i turystów odwiedzających Rzeszów czy jego okolice. Zwiedzanie stanowi dla turysty ciekawe doświadczenie i źródło informacji o wydarzeniach, jakie miały miejsce na przestrzeni dziejów miasta. Dlatego też jest częstym punktem programu wycieczek szkolnych z Rzeszowa i okolic.

Podziemna Trasa Turystyczna w RzeszowieAtrakcyjność turystyczną PTT wzmacnia również zlokalizowany w budynku wejściowym Certyfikowany Punkt Informacji Turystycznej, oferujący zwiedzającym liczne pamiątki, przewodniki czy publikacje o Rzeszowie i Podkarpaciu. Ponadto turyści odwiedzający trasę mogą znaleźć w jej pobliżu muzea, liczne restauracje, kawiarnie, hotele, biura podróży czy inne podmioty usługowe.

W murach Podziemnej Trasy Turystycznej cyklicznie organizowane są wieczory muzyczne i poetyckie oraz wernisaże malarstwa, rzeźby i fotografii. Odbywają się tu także koncerty muzyki poważnej oraz nowych form i aranżacji akustycznych, czego przykładem może być projekt dźwiękowy muzyków z formacji Karbido pn. „Music 4 Buildings vol.07 Podziemne Miasto Rzeszów”, jaki miał miejsce w czasie Europejskiego Stadionu Kultury w 2011r. Muzycy grupy Karbido rozmieszczeni na powierzchni niemal 200 metrów w PTT zagrali koncert dla widowni zgromadzonej na płycie rzeszowskiego Rynku. W PTT wystawiane są również spektakle, np. spektakl Wampir, Maskarada przygotowany przez Rzeszowski Klub Fantastyki Nawigator. W 2011 r. w czasie Europejskiego Stadionu Kultury w rzeszowskich podziemiach wystawiono spektakl „Ambasada” Teatru Republika Usta Usta, a w 2012 r. - Loch Mess Kontra Bas (I) - improwizowane ukraińsko-polskie poezjokoncerty. Wśród innych wydarzeń, które mają miejsce w PTT są prezentacje oferty turystycznej krajowej i zagranicznej oraz degustacje tradycyjnych produktów ekologicznych.

Plany rozwoju produktu przewidują wyposażenie PTT w multimedialną ekspozycję stałą, której celem będzie uwydatnienie zalet przestrzennych trasy oraz powiązanie jej z historią miasta, m.in. poprzez podkreślenie rozmaitych funkcji, jakie piwnice pełniły w kolejnych stuleciach. Planuje się także, iż poprzez połączenie perspektywy funkcjonalnej piwnic z historyczną, zestawione zostaną aspekty lokalne PTT z historią regionu (najazdy tatarskie) i kraju (funkcjonowanie cechów kupieckich i rzemieślniczych, II wojna światowa).

Podziemna Trasa Turystyczna w RzeszowieW ramach realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów projektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, zaplanowano utworzenie trangranicznego szlaku turystycznego. Efektem projektu będzie polepszenie dostępności i jakości informacji turystycznej, w szczególności o trasach podziemnych, w tym właśnie szlaku turystycznego „Podziemne miasto”. Opracowane i dystrybuowane będą również materiały promocyjne.

Ponadto, w ramach planowanego na rok 2013 projektu pn. „Nasze dziedzictwo, nasza historia” przewidziano zapoznanie partnera słowackiego z ofertą Podziemnej Trasy Turystycznej, rozwój współpracy transgranicznej w zakresie promocji, turystyki i kultury, w tym wymianę dobrych praktyk. Wydana zostanie również gra planszowa „Rzeszowskie podziemia”.

Rzeszowskie piwnice można zwiedzać także w okresie zimowym (w skróconych godzinach).

Właściciel produktu:

Gmina Miasto Rzeszów

Ul. Rynek 1,  35-064 Rzeszów

Tel./ fax: 17/ 875-47-42 (-47)

promocja@erzeszow.pl

umrzeszow@erzeszow.pl

www.rzeszow.pl

Podmiot zarządzający:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie

Ul. Płk. Leopolda Lisa-Kuli 13a, 35-025 Rzeszów

Tel./ fax: 17/ 853-60-21, 852-14-71

http://www.mzbm.rzeszow.pl

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit