Podlaskie

Sieć ścieżek edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Park Narodowy (BPN) został utworzony w 1993 r. i jest największym parkiem narodowym w Polsce (59.223 ha). Chroni on rozległe, dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów.

Dolina Biebrzy i słynne Bagna Biebrzańskie, najbardziej cenne przyrodniczo ekosystemy są bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego.
Aby ułatwić turystom, rodzinom z dziećmi oraz młodzieży szkolnej zapoznanie się z ekosystemami oraz gatunkami roślin i zwierząt, tak charakterystycznych dla różnorodnych środowisk leżących w granicach Parku, na jego obszarze utworzono ścieżki edukacyjne.
6 ścieżek o łącznej długości 10,6 km położonych jest w 4 różnych miejscach oddalonych od siebie o kilkadziesiąt kilometrów. Dzięki temu ruch turystyczny jest rozproszony, a osoby odwiedzające Park mają możliwość komfortowego odpoczynku na łonie przyrody. Planuje się utworzenie dwóch nowych ścieżek edukacyjnych (w 2008 r. jest ich już 12).
Przy ścieżkach umieszczone są platformy obserwacyjne, wieże widokowe oraz tablice dydaktyczne (z opisami gatunków flory i fauny, ekosystemów, prowadzonych działań ochronnych; informacje są w jęz. polskim i angielskim).
Na dwu ścieżkach edukacyjnych – w Osowcu Twierdzy oraz w pobliżu obszaru ochrony ścisłej „Czerwone Bagno” położono kładki drewniane o długości blisko 1 km każda. Ułatwiają one poruszanie się zwiedzającym w okresie wiosennym, gdy teren jest zalany wodą. Turyści korzystający ze ścieżek w Osowcu Twierdzy mogą obejrzeć filmy przyrodnicze oraz wystawy stałe i czasowe w Centrum Edukacji i Zarządzania BPN, pod opieką przewodnika zwiedzić carską Twierdzę, a także wypożyczać kajaki lub łódki, aby popływać po rzece Biebrzy.
Odwiedzający ścieżki w pobliżu „Czerwonego Bagna” mają możliwość przechadzki u podnóża wydm, zobaczenia łosia i tropów wilka oraz poznania roślinności boru bagiennego.
Główne atrakcje ścieżki „Grobla Honczarowska” to otwarte, rozległe krajobrazy doliny Biebrzy, możliwość usłyszenia lub zobaczenia wodniczki – niewielkiego ptaszka, którego gatunek zagrożony jest wyginięciem, obserwacje łosia i sowy błotnej.
Ścieżka w pobliżu Leśniczówki Trzyrzeczki z 10 tablicami dydaktycznymi zapoznaje odwiedzających z głównymi gatunkami flory i fauny leśnej.


Właściciel produktu:
Biebrzański Park Narodowy
19-110 Goniądz, Osowiec Twierdza 8
tel./fax: 0-85/ 738-06-20
www.biebrza.org.pl biebrza@biebrza.org.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit