Łódzkie

Skansen Rzeki Pilicy „Muzeum bez kapci”

Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim jest pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece. Pomysłodawcą i twórcą placówki było w 2000 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza.

Od kwietnia 2005 r. funkcjonuje ona jako samorządowa instytucja kultury, podlegająca bezpośrednio Urzędowi Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
Podstawowym i konsekwentnie realizowanym założeniem Skansenu jest tworzenie placówki żywej, której przyrodę, historię i przestrzeń kulturową, jaką ona wytworzyła, można poznawać wszystkimi zmysłami – wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem i smakiem. Dlatego eksponaty nie są tu zamykane w gablotach, a częściej gromadzone jako obiekty ruchome, np. różnego typu modele młynów. Wiele zbiorów otrzymało w Skansenie „drugie życie”, np. wydobyty z dna Pilicy niemiecki ciągnik artyleryjski z II wojny światowej, uruchomiony latem 2005 roku. Zbiory gromadzone są w pięciu działach: młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy, pamiątki po dawnej Spale, oś rzeki Pilicy, wojenne trofea Pilicy, wioślarstwo i szkutnictwo ludowe.
Poza gromadzeniem przedmiotów odtwarzane są również wydarzenia, ściśle związane z Pilicą i Nadpiliczem. To coroczne imprezy cykliczne: Święto Pilicy – największa impreza organizowana na terenie Skansenu zawsze w ostatnią sobotę czerwca (w 2005 r. był to spektakl historyczny „Potyczka na linii Pilicy”); biesiady poetyckie – czerwcowe spotkanie ludzi pióra z regionu; rajd „Brzegiem Pilicy” – organizowany w maju dla młodzieży szkolnej.
Do imprez sezonowych należą pikniki historyczno-wojskowe, odbywające się w każdą niedzielę lata, z przejażdżką niemieckim ciągnikiem artyleryjskim. Można też wziąć udział w happeningach typu „Maglowanie – prasowanie” (żelazkiem na duszę lub węgiel drzewny), widowiskach okolicznościowych, majówkach pod różnymi hasłami („Nadpilickie wiano dla Europy”, „Święto kaszy” itp.). Oferta dla szkół przewiduje zajęcia edukacyjne dotyczące ekologicznych źródeł energii, drogi ziarna z pola do młyna i Pilicy jako rubieży obronnej.


Podmiot zarządzający:
Skansen Rzeki Pilicy
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. A. F. Modrzewskiego 9/11
tel./fax: 0-44/ 723-00-03
www.skansenpilicy.pl info@skansenpilicy.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit