Mełopolskie

Szlak Architektury Drewnianej (SAD)

Kościół św. Marcina w Grywałdzie

Trasa o długości 1200 km, stanowiąca część składową wspólnego, ponadregionalnego przedsięwzięcia trzech województw (podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego) obejmuje najcenniejsze obiekty sakralne (obrządku wschodniego i katolickiego) oraz świeckie, zabudowę zdrojową, małomiasteczkową i skanseny.

Znajduje się na niej 127 obiektów, w tym dwa wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

SAD podzielony jest na 9 oznakowanych tras. Ma na celu promocję regionu Polski południowo-wschodniej, wzbogacenie jej turystycznej atrakcyjności, upowszechnienie turystyki aktywnej i kulturowej, aktywizację gmin i powiatów, przez które biegnie szlak pod kątem widzenia rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Obok ukazania bezsprzecznych walorów krajobrazowych, stanowi także element popularyzacji wschodnich rubieży. W perspektywie planowane jest rozszerzenie szlaku poza granice Polski i połączenie go z projektem realizowanym po stronie słowackiej.

Atrakcyjność pokonywania trasy podnoszą różnorodne imprezy: ”Eurofolk na pograniczach” (Sanok), „Kermesz Łemkowski” (Olchowiec), prezentacje twórczości ludowej (Kolbuszowa), przegląd kapel podwórkowych (Przemyśl), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni” (Jarosław), Ogólnopolskie Dni Flisactwa (Ulanów), „Wiklina – Rudnik nad Sanem” (Rudnik n. Sanem), „Powidlanki” (Krzeszów), „Święto wina” (Krosno), „Od Rusala do Jana” (Zyndranowa), odpust kalwaryjski (Kalwaria Pacławska).

SAD przenika się z innymi szlakami, m.in.: Szlakiem Ikon oraz Międzynarodowym Szlakiem Zielony Rower Bieszczady – GREENWAY Karpaty Wchodnie.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit