Wielkopolskie i Kujawsko-Pomorskie

Szlak Piastowski

Lubiń - zespół opactwa benedyktyńskiego został uznany  w 2009 roku za Pomnik Historii

Jedna z najciekawszych i najliczniej odwiedzanych tras turystycznych w Polsce. Biegnie przez województwa wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, zataczając wielkie koło, które rozpoczyna się i kończy w Poznaniu. Na szlaku usytuowane są cztery pomniki historii: Poznań z Ostrowem Tumskim, Ostrów Lednicki, Gniezno i Biskupin. Przebycie szlaku (samochodem lub rowerem) pozwala zobaczyć, jak piastowscy władcy przemieszczali się między czterema grodami, które na przestrzeni dziejów kolejno pełniły rolę stolicy.

Ideą i przesłaniem Szlaku jest prezentacja i udostępnienie autentycznych obiektów historycznych związanych z początkami Polski i religii chrześcijańskiej na naszych ziemiach. Grody, palatia, kościoły są świadectwem wielkości i świadomego wkraczania w nowe czasy przez społeczność wieków X-XIV.

To prawdopodobnie najstarszy produkt turystyczny Polski. Najwcześniejsza udokumentowana propozycja wyprawy turystycznej „piastowskim szlakiem” pojawiła się w 1938 roku – w przewodniku Jana Kilarskiego jako „kraina najdawniejszych naszych dziejów”. Momentem przełomowym dla zagospodarowania przestrzeni Szlaku były przygotowania i same obchody 1000-lecia chrztu Polski. Po kilkudziesięciu latach samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął inicjatywę restytucji Szlaku Piastowskiego w celu jego uporządkowania, przywrócenia mu unikatowości w obliczu masowo powstających w Polsce szlaków turystycznych oraz podniesienia jakości świadczonych usług dla coraz bardziej wymagających turystów. Ponowna organizacja Szlaku pozwoliła i pozwala przygotować nowe miejsce pracy, stworzyć możliwości podejmowania inicjatyw gospodarczych (gastronomicznych, hotelarskich, usług turystycznych, pamiątkarstwa) w rejonie jego przebiegu.

Przebudowa Szlaku Piastowskiego miała na celu nadanie mu zdecydowanie większej autentyczności. W roku 2011, w wyniku prac Rady Programowo Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, została wyznaczona nowa przestrzeń szlaku, ograniczona cezurą czasową do roku 1370, czyli do końca panowania dynastii Piastów, oraz nowa przestrzeń geograficzna.

Przyjęte zostały dwie główne trasy, krzyżujące się w Gnieźnie.

Pierwsza, rozpoczyna się już w Lubiniu, a prowadzi przez Poznań, Pobiedziska, Ostrów Lednicki do Gniezna, a następnie przez Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Kruszwicę, Płowce, aż po Brześć Kujawski i Włocławek.

Druga trasa przebiega na linii północny zachód – południowy wschód, a więc od Wągrowca poprzez Łekno, Żnin, Biskupin, Gniezno, Grzybowo k. Wrześni, Ląd n. Wartą do Konina i Kalisza, gdzie rezerwat archeologiczny na Zawodziu – związany z okresem rozbicia dzielnicowego i wielkopolską linią Piastów. Centralnym ośrodkiem Szlaku jest Gniezno –  świadectwo wczesnopiastowskiego „Civitas Schinesghe”.

Obiekty kluczowe trasy pierwszej:

1. Lubin (klasztor benedyktyński z dwoma kościołami, obiekt początkowy szlaku)

2. Poznań (zespół obiektów: Ostrów Tumski z Archikatedrą, Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, Kościół św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii, Muzeum Archeologiczne, Zamek Królewski, multimedialna makieta grodu poznańskiego, tematyczna trasa miejska w ramach oferty szlaku – Trakt Królewsko - Cesarski)

3. Pobiedziska (Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego)

4. Ostrów Lednicki (zespół obiektów: grodzisko, tzw. Mały Skansen z ekspozycją, ekspozycja przy biurach muzeum)

5. Gniezno (zespół obiektów: Archikatedra, Muzeum i Archiwum Archidiecezjalne, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Kościół Franciszkanów)

6. Trzemeszno (bazylika NMP)

7. Mogilno (kościół Św. Jana Apostoła i Ewangelisty z kompleksem poklasztornym)

8. Strzelno (kościoły św. Prokopa i Św. Trójcy)

9. Inowrocław (kościół Imienia NMP tzw. Ruina)

10. Kruszwica (kolegiata Św. Piotra i Pawła, tzw. Mysia Wieża)

11. Płowce (pomnik bitwy polsko – krzyżackiej z 1331)

12. Brześć Kujawski (Pomnik Władysława Łokietka, kościół św. Stanisława)

13. Włocławek (Katedra, uzupełniona ekspozycja Muzeum Historii Włocławka) - obiekt końcowy szlaku

Obiekty kluczowe trasy drugiej:

1. Wągrowiec (klasztor pocysterski, muzeum regionalne)

2. Łekno (zespół stanowisk archeologicznych grodu i klasztoru cysterskiego z trasą turystyczną) - obiekt początkowy i końcowy trasy

3. Żnin ( Muzeum Ziemi Pałuckiej)

Biskupin - Rezerwat Archeologiczny z muzeum i ośrodkiem archeologii eksperymentalnej4. Biskupin (Rezerwat Archeologiczny z muzeum i ośrodkiem archeologii eksperymentalnej)

5. Gniezno (zespół obiektów: Archikatedra, Muzeum i Archiwum Archidiecezjalne, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Kościół Franciszkanów)

6. Grzybowo (grodzisko piastowskie i muzeum)

7. Giecz (zespół obiektów: rezerwat archeologiczny z muzeum, kościół św. Mikołaja)

8. Ląd nad Wartą (kompleks dawnego opactwa cysterskiego)

9. Konin (koniński słup milowy)

10. Kalisz (zespół obiektów: rezerwat na Zawodziu, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, kościół św. Mikołaja) - obiekt końcowy i początkowy trasy.

Rocznie na Szlaku Piastowskim pojawia się około 250 tysięcy turystów. Głównymi odbiorcami oferty są wycieczki szkolne, grupy osób starszych, rodziny czy osoby podróżujące  indywidualnie, przemieszczające się niekoniecznie transportem zorganizowanym. W obrębie szlaku znajduje się blisko 90 hoteli, a razem z punktami, ośrodkami i agroturystyką ilość obiektów noclegowych na trasie i w okolicy można szacować na 150 do 200. Rozbudowany jest system usług przewodnickich, sieć informacji turystycznej oraz system zintegrowanej informacji wizualnej w postaci wielojęzycznych tablic informacyjnych przy obiektach, przy których znajdują się parkingi, włącznie z parkingami dla autokarów. Bogata jest również oferta lokali gastronomicznych.

Produkt pn. Wielkopolska Piastowska - Szlak Piastowski został ujęty w Programie operacyjnym rozwoju produktów turystycznych Wielkopolski (WOT, 2009 r.) za jeden z pięciu produktów wizerunkowych Wielkopolski, jako kluczowy dla poprawy konkurencyjności regionu, z bardzo dużymi możliwościami wprowadzenia innowacji oraz wykorzystania zasobów, jak również posiadający bardzo wysoki poziom unikatowości.

Podmiot zarządzający:

Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”

Ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Tel./fax: 61/ 428-41-00

it@szlakpiastowski.com.pl

www.szlakpiastowski.com.pl

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit