Dolnośląskie

Twierdza Srebrna Góra

Twierdza Srebrna Góra

Największa górska twierdza w Europie. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 kwietnia 2004 została uznana za Pomnik Historii. Uchwałą Rady Gminy Stoszowic na jej terenie został też utworzony Forteczny Park Kulturowy.

Twierdza Srebrna Góra jest obiektem o walorach historycznych ( związana ściśle z historią wojen śląskich i napoleońskich), architektonicznych (stanowi wybitny przykład osiemnastowiecznej warowni górskiej), technicznych (unikatowe i nowoczesne, jak na czasy w których powstała, rozwiązania techniczne), krajobrazowych ( jest położona na pograniczu Gór Sowich i Bardzkich, na szlaku Sudeckim im. Mieczysława Orłowicza) i kulturowych ( odbywają się tu imprezy turystyczno-kulturowe)

Oferta turystyczna Twierdzy Srebrna Góra to zwiedzanie zabytkowego fortu Donjon oscylujące wokół tematyki wojskowo-militarnej, dziedzińca fortu, podziemnych kazamatów  ze zbiorami pamiątek związanych z historią twierdzy oraz górnictwa srebra w  Srebrnej Górze, zwiedzanie korony twierdzy, która jest świetnym punktem widokowym, pokaz krzesania ognia, pokaz strzelania z broni czarnoprochowej oraz z karabinu strzałkowego, pokaz salwy z repliki XVIII-wiecznej armaty, przedstawienie najważniejszych aspektów epoki napoleońskiej, zabawy i gry terenowe, nauka musztry i budowy umocnień wiklinowych. Poza tym Twierdza Srebrna Góra oferuje możliwość zorganizowania ognisk, imprez integracyjnych, spotkań, zagospodarowanie i udostępnienie tarasu widokowego na Bastionie Miejskim na rodzinne grillowanie.

Dostosowując ofertę turystyczną do potrzeb i wymagań różnych grup docelowych, podzielono ją na kilka pakietów. Pakiet podstawowy i pakiet armata odpowiadają wszystkim grupom wiekowym. Pakiet żywe lekcje historii adresowany jest do grup młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Pakiet gra terenowa adresowany jest do grup młodszych dzieci (dla młodzieży zwiększana jest liczba elementów historycznych, dla małych dzieci - liczba elementów zabawowych; grę prowadzą przebrani animatorzy). Do grup z przewagą osób dorosłych adresowany jest pakiet zwiedzanie z przygodą, o charakterze integracyjnym, który oferuje  poczęstunek grzanym piwem przy kominku oraz opowieści o browarze.

Z miasteczka do twierdzy prowadzi `ścieżka kulturowa`- wybrukowana uliczka, wyposażona w parking, tablice informacyjne i dydaktyczne, eleganckie stalowo-drewniane ławki, kosze na śmieci, zieleń komponowaną, elementy małej architektury ( trzy rzeźby żołnierzy) oraz stylowe lampy, odtwarzające historyczny układ oświetlenia (dzięki któremu sezon turystyczny jest możliwy nawet w miesiącach zimowych i po zmroku). Przebieg ścieżki ściśle związany jest z  historią zarówno Srebrnej Góry jak i samych fortyfikacji. Cała trasa nie stanowi problemu dla osób niepełnosprawnych.

Twierdza Srebrna Góra dysponuje zapleczem gastronomicznym i sanitarnym (w tym toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz ławkami, stolikami, parasolami. W pobliżu twierdzy jak i w całej Srebrnej Górze, znajduje się wiele hoteli, pensjonatów, pokoi gościnnych, domów wczasowych, restauracji i barów z bogatymi ofertami turystycznymi, agroturystycznymi i gastronomicznymi.

W ramach ścisłej współpracy z jednostką samorządową- Gminą Stoszowice, podejmuje się szereg inicjatyw mających na celu promocję twierdzy jak i całej gminy w Polsce i za granicą. Obecnie trwa projekt pn.` Markowa turystyka kulturowa - wspólny produkt turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej, obejmujący cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujących dolnośląskie podziemia i fortyfikacje: twierdze Kłodzko i Srebrna Góra. W ramach tego programu organizowane są w twierdzy imprezy turystyczno-kulturowe, w tym cykliczne: Święto Twierdzy z rekonstrukcją bitwy o twierdzę, Festiwal Podróżników Trzy Żywioły (dwudniowy festiwal o znanej marce i wysokim prestiżu organizowanym wraz z portalem onet.pl).

W ramach powyższego projektu została wynajęta kolejka turystyczna FortFan Express kursująca do Twierdzy Srebrna Góra. Jest to kolejka służąca do bezpłatnego dowożenia turystów z centralnych części Kłodzka i Srebrnej Góry na miejsce akcji i imprez, kolejka ułatwiać też będzie uczestnictwo w imprezach osobom niepełnosprawnym, które nie mają  częstych okazji do zwiedzania trudnodostępnych fortyfikacji. W ramach projektu kolejka nieodpłatnie przewozi turystów, jej stylizacja nawiązuje do charakteru twierdz kłodzkiej i srebrnogóskiej. Kolejka FortFan Express Kolejka nawiązuje również do Sowiogórskiej Kolejki Zębatej istniejącej w Srebrnej Górze na początku XX wieku.

W ramach współpracy z Fortecznym Parkiem Kulturowym oraz Gminą Stoszowice, na terenie twierdzy swoją siedzibę posiada grupa rekonstrukcji historycznej Infanterie- Regiment von Alvensleben No.33, która w swoich działaniach nawiązuje bezpośrednio do autentycznego pułku pruskiej piechoty, którego III Batalion stacjonował w Srebrnej Górze w latach 1777-1807, a jego żołnierze brali udział w obronie twierdzy przed Wielką Armią Napoleona w 1807 roku. Żołnierze-rekonstruktorzy umundurowani są w wierne kopie mundurów pruskiej piechoty i dysponują bronią palną ( karabiny skałkowe, armaty i moździerze). Grupa rekonstrukcji historycznej odwiedza wiele miejscowości w kraju  za granicą, co  stanowi doskonały sposób promocji Twierdzy Srebrna Góra.

Właściciel produktu:

Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o.

Ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra

Tel./fax: 509-591-311

zarzad@forty.pl

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit