Świętokrzyskie

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

Kadzielnia jest rezerwatem ścisłym przyrody nieożywionej, o pow. 0,6 ha, utworzonym w 1962 r. Usytuowany jest w centrum Kielc, między ulicami: Krakowską, Gagarina, Al. Legionów i Pakosz.

Góry Świętokrzyskie nie bez przyczyny nazywane są muzeum geologicznym pod gołym  niebem. Żaden inny region w Polsce nie może konkurować ze świętokrzyskim w ilości i „jakości” zasobów geologicznych. Wykorzystując to, co dała natura tym terenom oraz rosnącą popularność, jaką cieszy się geoturystyka, utworzono Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny. Jest to spójny, liniowy produkt łączący podobne sobie zakątki Ziemi Świętokrzyskiej.

Góry Świętokrzyskie są wyjątkowym miejscem na mapie geologicznej Polski. Posiadają wiele malowniczych i nieznanych dotąd miejsc, które nie tylko pod kątem procesów górotwórczych, ale również dziedzictwa kulturowego mogą zachwycać turystów z całego świata. Na stosunkowo niewielkim obszarze występują tu skały obrazujące dzieje geologiczne, które formowały obszar Centralnej Europy w ciągu ostatnich około 544 mln lat. Odkrywane od kilkudziesięciu lat tropy dinozaurów i kopalnych gadów jeszcze bardziej podkreślają wyjątkowość regionu.

Szlak składający się z ponad 20 równie interesujących obiektów, będących nie lada gratką dla miłośników archeologii, geologii i paleontologii, we właściwym sobie porządku prowadzi turystę przez atrakcyjne krajobrazy naturalne oraz turystyczne obiekty, nawiązujące do jego idei. Trasa zaczyna się w północno- wschodniej części regionu: od Jura Parku Bałtów poprzez Prehistoryczną Kopalnię Krzemienia Pasiastego w Krzemionkach, gołoborze, różnego rodzaju geologiczne rezerwaty, Zachełmie (z pierwszymi na świecie tropami czworonoga – tetrapoda, który wyszedł na suchy ląd), aż po kieleckie malownicze rezerwaty, znaną w Polsce Jaskinię Raj, i kończy się w gminie Chęciny na Górze Miedziance.

Szczególną atrakcją na szlaku jest Centrum Geoedukacji. Stanowi ono nowoczesny obiekt architektoniczny usytuowany w południowo-wschodniej części Kielc, na terenie rezerwatu przyrody nieożywionej Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego. Leży w bezpośrednim sąsiedztwie cennych odsłonięć geologicznych i urokliwego, „dzikiego” krajobrazu dawnych wyrobisk górniczych na Wietrzni. W ramach obiektu zaprojektowano szereg elementów  wzbogacających ofertę Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego. Należą do nich przede wszystkim: Galeria Ziemi – zespół trzech sal ekspozycyjnych o łącznej powierzchni ponad 800 m2, prezentujący różne aspekty georóżnorodności Gór Świętokrzyskich; pomieszczenia służące edukacji geologicznej w ramach Klubu Miłośników Geologii; nowoczesna sala konferencyjna ze sprzętem audiowizualnym; pomieszczenia administracyjne pełniące zarazem funkcję punktu informacyjno-kontaktowego dla projektowanego Geoparku Świętokrzyskiego pretendującego do Sieci Geoparków Europejskich.

Ponadto odwiedzający mają do wyboru zajęcia geoedukacyjne (teoretyczne, praktyczne), zajęcia terenowe w obrębie obiektów geoturystycznych Kielc, zwiedzanie Galerii Ziemi, „Podróż do wnętrza Ziemi” kapsułą 5D.

Gołoborze powstałe na Łysej Górze - największe w Górach Świętokrzyskich i jedno z największych w Środkowej EuropieNiezwykle atrakcyjnym i przyciągającym turystów punktem na szlaku jest  JuraPark w Bałtowie przedstawiający modele dinozaurów w ich oryginalnej wielkości. Można tam również zobaczyć unikalną kolekcję minerałów i skamieniałości oraz zbiór skalnych powierzchni z autentycznymi tropami wczesnojurajskich dinozaurów. Unikatową perełką archeo-geologiczną jest neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich nieopodal Ostrowca Świętokrzyskiego, z którego dziś produkuje się przepiękną biżuterię.  Należy przy tym podkreślić, że na całym świecie znane jest tylko to jedno miejsce, w którym wydobywany był krzemień pasiasty. Pradziejowe kopalnie krzemienia w Krzemionkach pretendują do wpisania na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Największą sensacją, jest znajdujący się na szlaku kamieniołom w Zachełmiu. Odkryto w nim ślady pierwszego prehistorycznego gada, który zapoczątkował życie na lądzie. Odkrycie to zrewolucjonizowało nauki o prehistorii udowadniając, że życie na lądzie zaczęło się 200 mln lat wcześniej, niż do tej pory sadzono. Odkryciem śladów tetrapoda zainteresował się nawet prestiżowy magazyn „Nature”, który opublikował artykuł na ten temat.

Opisywany produkt posiada formę tematycznego szlaku turystycznego, który obejmuje znaczny obszar województwa świętokrzyskiego. Szlak jest oznakowany w terenie za pomocą turystycznych znaków drogowych typu E-22a i E-22b oraz tablic opisowych i tablic kierunkowych. Infrastrukturę towarzyszącą tworzą liczne obiekty noclegowe i gastronomiczne.

Grupa docelowa jest mocno rozbudowana i różnorodna, nieograniczona wiekowo, ani terytorialnie. Należą do niej zarówno grupy wycieczkowe, jak również goście i turyści indywidualni: rodziny z dziećmi, turyści kwalifikowani (zainteresowani archeologią, geologią, wspinaczką, speleologią itp.), młodzież szkolna, studenci. Szlak gwarantuje rozrywkę, aktywność, wrażenia estetyczne oraz ma ogromną wartość edukacyjną.

Zwiedzanie Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego możliwe jest przez cały rok z wyjątkiem JuraParku Bałtów, który zamknięty jest w okresie zimowym. W części obiektów pod tzw. gołym niebem, w okresie zimowym przygotowywane są dodatkowe atrakcje, np. w postaci ścian lodowych – urozmaicających krajobraz i przystosowanych dla wspinaczy, na których odbywają się również zawody wspinaczkowe. Pozostałe obiekty w zamkniętych budynkach dostępne są bez ograniczeń.

Podmiot zarządzający:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Ul. Ściegiennego 3/ 32,  25-033 Kielce

Tel./ fax: 41/ 361-80-57

rot@swietokrzyskie.travel

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit