Lubelskie

Zamojskie Lato Teatralne

Największe przedsięwzięcie kulturalne Zamościa, zainicjowane w 1976 r. przez Jana Machulskiego. Nie ma charakteru konkursu ani festiwalu. To zwykłe, a przecież niezwykłe, spotkanie teatru z widzami.

Spektakle teatralne, prezentowane w naturalnej scenerii Zespołu Staromiejskiego, stanowią atrakcję nie tylko dla mieszkańców miasta i regionu, ale także licznej rzeszy turystów odwiedzających Zamość. Ich osobliwy urok przyciąga każdorazowo kilkutysięczną widownię.
Do udziału w zamojskich spotkaniach zapraszane są teatry z całego kraju, prezentujące różnorodny repertuar w treści i formie, tak by sprostać wymaganiom i gustom zarówno widza wymagającego, jak i odbiorcy masowego. Widzowie mają możliwość udziału w plebiscycie na najlepszy spektakl plenerowy, a laureat otrzymuje nagrodę w postaci „Buławy Hetmańskiej”.
Spotkaniom teatralnym towarzyszą inne przedsięwzięcia kulturalne – zamojska edycja konkursu literackiego pn. „Szukamy polskiego Szekspira”, podsumowanie konkursu plastycznego pn. „Maska teatralna”, wystawy fotograficzno-plastyczne, obrazujące 30-letnią historię Lata Teatralnego, warsztaty teatralne oraz spotkania z twórcami teatru.
W organizacji tego największego wydarzenia artystycznego, władze miasta i organizatorzy upatrują szansę edukacji teatralnej społeczności, pozbawionej zawodowego teatru, a także wykreowania wizerunku miasta jako znaczącego w regionie i kraju ośrodka kulturalnego o bogatym dziedzictwie kulturowym i unikalnych zjawiskach kultury współczesnej.
Bycie na spektaklu Zamojskiego Lata Teatralnego to prawie obowiązek towarzyski, o tym po prostu się mówi.


Podmiot zarządzający:
Zamojski Dom Kultury
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 13
tel.: 0-84/ 639-20-21, tel./fax: 0-84/639-32-87
www.zdk.zamosc.pl artyst@zdk.zamosc.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit