Dolnośląskie

Zespół Pocysterski w Krzeszowie

Zespół Pocysterski w Krzeszowie

Zespół zwany europejską perłą baroku, uznany został przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. Obecnie trwa postępowanie w sprawie wpisania Krzeszowa na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego - UNESCO. Lokalizacja, ranga zabytku, wartość sakralna obiektu czynią z niego atrakcję o znaczeniu europejskim, co ma szczególne znaczenie w perspektywie organizacji Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie (Krzeszów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Czechami oraz drogi krajowej nr 5 i przyszłej S3 – strategicznej z punktu widzenia organizacji EURO 2012).

Monumentalne założenie krzeszowskie, to jeden z najwspanialszych i najlepiej zachowanych, w swej warstwie pierwotnej i autentycznej, zespołów barokowych na Śląsku. To także  niezwykle cenny zespół budowli sakralnych, który jest obecnie, głównym sanktuarium maryjnym Diecezji Legnickiej.

Opactwo krzeszowskie stanowiło przez wiele wieków ważny ośrodek życia religijnego, jako centrum kultu maryjnego. W różnych okresach historii, był to również ważny i bardzo prężny ośrodek gospodarczy, kulturalny i artystyczny. Do dziś zachowały się w Krzeszowie wielkie i różnorodne dzieła z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby. Chlubą krzeszowskiego opactwa są jego monumentalne kościoły i wypełniające je najwyższej klasy artystycznej dzieła, których autorami byli wielcy i znani artyści europejskiego baroku: M. Willmann (nazywany śląskim Rembrandtem), J. W. Neunhertz, F. M. Brokom, P. Brandl oraz wyjątkowo cenne, zaliczane do największych w Europie, barokowe organy w kościele Łaski, wybudowane przez wybitnego śląskiego organmistrza Michaela Englera.

Na terenie zespołu klasztornego oraz wśród okolicznych lasów i pól usytuowana jest Kalwaria Krzeszowska, należąca do największych i najcenniejszych w Sudetach, składająca się z 32 barokowych kaplic. Kalwaria krzeszowska, bazylika z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, kościół św. Józefa, klasztor, dom opata, zabudowania klasztorne, stanowią unikalne dobro materialne i duchowe mieszkańców Śląska, regionu w którym przenikały i ścierały się wpływy polskie, niemieckie i czeskie.

Europejska Perła Baroku - pocysterskie opactwo w Krzeszowie znajdujące się na: Europejskim Szlaku Cysterskim, Europejskim Szlaku Kultury - Droga św. Jakuba, Szlaku Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna, Szlaku Via Sacra, stanowi ewenement w swoim wymiarze historycznym, kulturowym i religijnym.

Dziś Opactwo znane jest z najstarszej w Polsce XIII-wiecznej ikony Matki Boskiej Łaskawej słynącej z łask, czczonej przez Czechów, Polaków, Niemców i Węgrów, koronowanej w 1997 r. przez papieża Jana Pawła II, ściągającej do Krzeszowa rzesze turystów z kraju i zagranicy. Jednak dla historyków sztuki opactwo krzeszowskie to przede wszystkim najwspanialszy monument pocysterski w Europie Środkowej.

W specjalnie adaptowanym budynku dawnej wozowni znajduje się centrum obsługi pielgrzymów (informacja turystyczna, możliwość zakupu pamiątek i przewodników turystycznych, wynajęcie przewodnika oprowadzającego po zabytkach, kawiarnia). Prócz tego na terenie pomnika historii istnieje jeszcze restauracja. Niezależnie od tego w pobliżu znajdują się kolejne restauracje.

Dla obsługi ruchu pielgrzymkowego i turystycznego wybudowano w sąsiedztwie opactwa dwa duże parkingi. Obecnie na terenie Opactwa w wyniku jego rewaloryzacji powstało 7 pokoi gościnnych w Klasztorze Sióstr Benedyktynek. Na terenie samego Krzeszowa funkcjonuje także Hotel Willmannowa Pokusa oraz kilka zróżnicowanych pod kątem cen i jakości usług gospodarstw agroturystycznych. Uzupełnieniem bazy noclegowej Krzeszowa są możliwości zakwaterowania na terenie pobliskiej Kamiennej Góry oraz gospodarstwa agroturystycznego w okolicach Krzeszowa.

Do bazy gastronomicznej zaliczyć należy stołówkę w Domu Pielgrzyma oddaną do użytku w 2006 r. (w murach Opactwa), restaurację hotelu Willmannowa Pokus, Pizzerie „Rustykalna” . Obiekty znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do Opactwa. Duże grupy, głównie pielgrzymów obsługiwane są także przez kuchnię Sióstr Benedyktynek (w klasztorze).

Ważnym elementem strategii promocji Krzeszowskiej bazyliki była emisja monet (2 i 5 zł) przez Narodowy Bank Polski w ramach serii Zabytki Rzeczpospolitej.

Właściciel Produktu:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie

Pl. Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów

Tel./fax: 76/ 742-32-79

www.opactwo.eu

Podmiot Zarządzający:

Diecezja Legnicka

Pl. Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów

Tel./fax: 76/ 724-41-00, 724-41-01

ue@diecezja.legnica.pl

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit