Mazowieckie

Zespół Zabytkowy Osady Fabrycznej w Żyrardowie

Wybudowany ok. 1910 roku, przeznaczony na siedzibę władz miasta. Na parterze mieścił się sklep firmowy z tkaninami z żyrardowskiej fabryki oraz poczta. Na pierwszym piętrze usytuowane były gabinety kadry urzędniczej. Ostatnią kondygnację zaadoptowano na mieszkania służbowe. Obecnie siedziba Urzędu Miasta Żyrardowa

Żyrardów to miasto położone niemal w połowie drogi między Łodzią a Warszawą, na szlaku dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Jego powstanie i rozwój wiążą się z lokalizacją na tym terenie na początku XIX w. fabryki lniarskiej. Obecnie miasto ze swoją unikatową architekturą industrialną przeżywa prawdziwy renesans. Moda na adaptację obiektów pofabrycznych na cele usługowo-mieszkaniowe sprawiła, że przesiąknięte historią mury dawnej fabryki otrzymują zupełnie nowe funkcje, odzyskując przy tym, dzięki starannie prowadzonej rewitalizacji, pierwotny, imponujący wygląd.

Nazwa miasta pochodzi od nazwiska utalentowanego francuskiego inżyniera Filipa de Girarda, pierwszego technicznego dyrektora zakładu, a zarazem wynalazcy maszyny do mechanicznego przędzenia lnu, Na osadę fabryczną składa się osiedle murowanych z czerwonej cegły domów dla robotników, dzielnica willowa dla kadry kierowniczej i właścicieli fabryki, a także szereg budynków użyteczności publicznej - kościoły, szkoły, przedszkole, szpital, resursa, dom kultury oraz  pralnia i łaźnia miejska.

Regularna siatka ulic, dużo zieleni, wyraźny podział na część mieszkaniową oraz przemysłową – to najbardziej charakterystyczne elementy XIX-wiecznego Żyrardowa, stanowiące o rzeczywistym spełnieniu postulatów idealnego miasta przemysłowego przełomu wieków. Ochroną konserwatorską objęty jest obszar o powierzchni około 70 ha. Świadczy to najdobitniej o niezwykłych walorach i skali przestrzennej żyrardowskiej starówki.

Wśród głównych atrakcji znajdujących się na terenie zabytkowej osady fabrycznej w Żyrardowie znajdują się 24 obiekty, w tym m.in. dworzec kolejowy, domy robotnicze, trzy kościoły, szpital i szkoły fabryczne, wille dyrektorskie, gabinet pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego, magistrat, straż ogniowa z wozownią, kantor, stara przędzalnia.

Miasto na wiele sposobów stara się wyeksponować swój potencjał. Temu służyć ma m.in. wyznaczenie miejskiego szlaku turystycznego, pod nazwą „Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej”. Prezentuje on najcenniejsze i najciekawsze z punktu widzenia historii miasta obiekty żyrardowskiej starówki. XIX-wieczna Osada Fabryczna została doceniona i dzięki głosom internautów  otrzymała w 2008 i w 2009 r. tytuł „Perły w Koronie Mazowsza”, znalazła się na pierwszym miejscu w elitarnym gronie 10 największych atrakcji turystycznych województwa mazowieckiego.

Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym na terenie Żyrardowa są obchody Europejskich Dni Dziedzictwa zainicjowane przez Radę Europy i organizowane od kilkunastu lat pod patronatem Unii Europejskiej. Maja one na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa oraz podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej. Co roku w związku z EED we wrześniu Żyrardów udostępnia do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki miasta i miejsca kultury, a także organizuje wystawy i różne imprezy towarzyszące.

Głównymi grupami turystów przyjeżdżających do Żyrardowa są tzw. turyści weekendowi z dużych mazowieckich miast, głównie z Warszawy i z Łodzi, hobbyści, zainteresowani historia industrializacji, dzieci i młodzież oraz turyści biznesowi. Poza turystami krajowymi przyjezdni z zagranicy to reprezentanci głównie z Europy Zachodniej, USA i Izraela.

Właściciel produktu:

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

tel./fax: 46/ 858-15-00, 858-15-11

www.zyrardow.pl   urzad@zyrardow.pl

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit