Rozmowa z Piotrem Borysem, wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego, nadzorującym m.in. sprawy turystyki

Rozwój sektora turystyki nabiera szybszego tempa

- Za niezbędne uważam czynne wdrażanie marki Dolnego Śląska, by region, dzięki opracowanemu systemowi identyfikacji wizualnej był rozpoznawalny nie tylko w kraju, ale przede wszystkim poza jego granicami, a także integrował społeczeństwo województwa. Rozpoczynamy działania dotyczące przygotowania kolejnej, dużej międzynarodowej kampanii promocji turystyki Dolnego Śląska ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zamierzamy wspierać z tych środków także inne lokalne inicjatywy promocyjne. Chciałbym też dodać, że szansą dla Dolnego Śląska są projekty europejskie i współpraca transgraniczna w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej z Czechami i Saksonią, które w znaczącej mierze dotyczą wspierania infrastruktury turystycznej na pograniczu oraz przedsiębiorców turystycznych.

Wielką szansą na wsparcie sektora turystyki jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego zamierzamy przeznaczyć ogromne środki na szkolenie kadr turystycznych, aby podnosić jakość usług turystycznych w regionie i budować korpus kadr - ekspertów turystycznych. W tym działaniu bardzo liczymy na Dolnośląską Organizację Turystyczną, która jako sprawdzony partner jest gwarantem, że projekty szkoleniowe będą realizowane na najwyższym poziomie i obejmą wszystkie sektory działalności turystycznej.

Jestem też przekonany o pilnej potrzebie budowania systemu E-turystyki na Dolnym Śląsku obejmującego wszystkie przejawy działalności w sektorze turystyki i informacji turystycznej, aby sprostać rosnącej na rynku konkurencji i budować nowoczesny model promocji i sprzedaży oferty turystycznej regionu. Mamy już gotowy projekt koncepcji przygotowanej przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. (obejrzyj wykres obrazujący Cele projektu e-turystyki na Dolnym Śląsku).

Wielkim wyzwaniem dla Samorządu Województwa jest wykorzystanie Euro 2012 dla promocji potencjału turystycznego Dolnego Śląska. Będzie to nieporównywalnie duża korzyść gospodarcza dla samego Wrocławia, ale i także całego regionu w postaci nowych miejsc pracy, wzrostu inwestycji, rozbudowy infrastruktury, rozwoju usług i przedsiębiorczości, a niezaprzeczalnie wzrostu ruchu turystycznego. Tej szansy nie wolno nam zaprzepaścić!.
W latach 2008-2013 Dolny Śląsk ma do wykorzystania jeszcze większe środki z programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego niż w poprzednim okresie. Moje obawy tkwią więc przede wszystkim w możliwości pełnego wykorzystania środków europejskich na potrzeby turystyki, co stawiam sobie jako jeden z celów w tej kadencji Zarządu Województwa.

- A jak Pan ocenia szanse i zagrożenia dolnośląskiej turystyki?

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit