Rozmowa z Piotrem Borysem, wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego, nadzorującym m.in. sprawy turystyki

Rozwój sektora turystyki nabiera szybszego tempa

- Przede wszystkim za nieodzowne uważam uświadomienie społeczeństwu, w tym także elicie politycznej, iż turystyka to ważny faktor ekonomiczny, który generuje wiele miejsc pracy i sprzyja wzrostowi gospodarczemu regionu. Należy także pamiętać, że wpływy z turystyki docierają znacznie dalej niż tylko do rąk gestorów bazy noclegowej i biur podróży, a często jest to stereotyp myślenia. Pieniądze pozostawione przez turystów w dalszej kolejności są wykorzystywane też przez inne podmioty w ramach tzw. „efektu mnożnikowego”. Brak tej wiedzy i świadomości wśród części władz i osób zatrudnionych w turystyce może być niezwykle niebezpieczny. Co więcej, niepokojącym faktem jest także niedobór badań i ekspertyz gospodarczego znaczenia tej branży w regionie, poza nielicznymi dobrymi przykłada, m.in. badania ruchu turystycznego Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Ważne jest także wsparcie władz dla gestorów bazy noclegowej, restauratorów oraz stwarzanie platformy porozumienia na linii urzędy - podmioty branży turystycznej.

Odnoszę wrażenie, że w Polsce wciąż marginalizuje się znaczenie turystyki dla rozwoju gospodarczego regionu, a działania na szczeblu krajowym są nie do końca wystarczające. Z nadzieją przyjmuję informacje o przyjęciu przez Rząd RP dokumentu „Kierunki rozwoju polskiej turystyki do 2015 r.” oraz o finalnym etapie budowy „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015”, przygotowywanej przez Polską Organizacje Turystyczną.
Jestem jednak dobrej myśli. Obserwując rosnącą dostępność szkoleń dla branży turystycznej oraz wzrost działań promocyjnych stwierdzam, że rozwój sektora turystyki nabiera szybszego tempa. Coraz więcej podmiotów korzysta z funduszy unijnych, przeznaczonych na wsparcie inwestycji turystycznych i ochrony dziedzictwa kulturowego. Również zadowalający jest wzrost wykorzystania strategii i instrumentów planowania w budowie wizerunku oraz rozwoju funkcji turystycznej powiatów i gmin. Wiele z nich ma już swój turystyczny system identyfikacji wizualnej, a w tym promocyjne logo i hasło.

Za nieodzowne uważam dalsze funkcjonowanie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych i ich wielostronne wsparcie, w tym finansowe przez Samorząd Województwa. Ich działalność to podstawa promocji regionu zarówno w kraju, jak i za granicą. Przykład Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej jest tutaj najbardziej znamienity. 

Mam nadzieję, że powstający pod auspicjami POT „Kodeks Dobrych Praktyk” jeszcze bardziej unaoczni potrzebę kooperacji Samorządu Województwa z ROT-ami i LOT-ami oraz z branżą turystyczną. 

- Dziękujemy za rozmowę.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit