Dolnośląskie

E-turystyka na Dolnym Śląsku - stan i perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej w regionie

Stawić czoło wyzwaniom XXI wieku

Analizie poddane zostały zasoby baz danych, zawartość portali turystycznych, itp., zbadano także potrzeby punktów „it”, które byłyby jednym z istotnych ogniw tworzonego internetowego systemu informacji turystycznej na Dolnym Śląsku, w ramach budowy nowoczesnego systemu e-turystyki w regionie.

Kierując się standardami europejskimi oraz wytycznymi Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczącej zakresu merytorycznego informacji, które powinny być gromadzone i udostępniane przez centra „it”, w tym również na stronach internetowych, dokonano wyboru 52 kryteriów oceny merytorycznej serwisów internetowych w trzech grupach tematycznych, tj. informacje o walorach turystycznych (kulturowych), informacje o zagospodarowaniu turystycznym, informacje o ofercie i produktach turystycznych. Tak skonstruowane podstawy metodologii badań pozwoliły na uniknięcie subiektywizmu oceny serwisów internetowych i umożliwiły ich ocenę statystyczną i porównawczą.

Ocenie poddano ogółem 20 internetowych serwisów informacyjnych centrów „it” z Dolnego Śląska, w wielu przypadkach również prowadzonych przez wyodrębnione struktury w jednostkach samorządu terytorialnego.

Analiza zawartości merytorycznej i konstrukcji technicznej wybranych internetowych serwisów informacyjnych, w kontekście ich użyteczności turystyczno-promocyjnej, istotnej dla rozwoju m.in. turystyki kulturowej i miejskiej w miastach i gminach, wskazuje na marginalne zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego tym narzędziem komunikacji w sferze turystyki, zarówno ze społecznością lokalną, jak i światem zewnętrznym.
Ocena zawartości merytorycznej serwisów internetowych pozwala na konkluzję, że wiele z miast z terenu Dolnego Śląska, powszechnie uznawanych za atrakcyjne turystycznie, z ogromnym potencjałem walorów turystycznych (dóbr kultury) pozwalającym na rozwój turystyki miejskiej czy kulturowej, nie jest w należyty sposób promowana na własnych stronach internetowych, a informacje turystyczne mają charakter okazjonalny, szczątkowy. Znamiennym jest fakt, że aż 55 proc. z badanych serwisów, poza pozytywnymi przykładami stron, np.: Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby czy Karpacza, nie osiągnęła w ocenie nawet wyznaczonej wartości średniej, obrazującej minimalną, oczekiwaną przez turystów, zawartość niezbędnych informacji turystycznych w danym panelu internetowym.

Coraz powszechniejsze zjawisko indywidualizacji form ruchu turystycznego objawiające się indywidualnym planowaniem, z wykorzystaniem informacji internetowych, własnych wyjazdów turystycznych przez zainteresowane osoby, z ograniczeniem roli biur podróży do niezbędnego minimum, np. rezerwacji zakwaterowania czy biletu lotniczego, powinno skutkować podejmowaniem przez miasta i centra informacji turystycznej działań zmierzających do prezentacji gotowych pakietów produktów turystycznych na własnych serwisach internetowych. Jest to bez wątpienia szansa i skuteczna droga do pozyskiwania przez miasta nowych odwiedzających i turystów indywidualnych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit