Budowa kadr dla turystyki Dolnego Śląska

Szansa dla regionu, której nie można zaprzepaścić

Na podstawie decyzji Zarządu, DOT przygotował odpowiednie wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowych w ramach PO KL. Projekty mają na celu budowanie i wzmacniane kapitału ludzkiego kadr turystyki, zarówno sferze turystyki wiejskiej, jak i kulturowej, wypoczynku regenerującego siły fizyczne (Spa), jak i turystyki aktywnej, nowej oferty komunikacji w zakresie specjalistycznych usług transportowych, jak i w zakresie przepływu i jakości informacji turystycznej, tworzenia markowych produktów regionalnych i kształtowania pozytywnego wizerunku Dolnego Śląska jako regionu turystycznego.

Szkolenia będą wyróżniały się tym, że uczestnicy otrzymają nie tylko solidną wiedzę i umiejętności z danego zakresu, ale także wartość dodaną - dodatkowe niezbędne umiejętności, takie jak np. posługiwanie się językiem obcym, praktyczne korzystanie z komputera i Internetu, umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej oraz nauczymy ich postaw kreatywnych.

Wnioski przygotowano bardzo rzetelnie, w konsultacji z partnerami społecznymi i ekspertami ze wszystkich sfer rynku turystycznego i naszymi członkami. Jesteśmy organizacją o dużym doświadczeniu własnym i naszych członków, a także posiadającą odpowiednią wiedzę branżową.

- Teraz czekamy tylko na wyniki konkursów w PO KL w działaniach 6.1.1., 8.1.1, i 8.1.2. i warto zaznaczyć, że wszystkie nasze wnioski bez zastrzeżeń spełniły warunki formalne, co jest sukcesem DOT. Liczymy, że tak ważny dla regionu komplementarny projekt szkoleniowy uzyska rzetelne opinie ekspertów, szczególnie, że kwoty alokowanych w poszczególnych priorytetach środków zostały w interesujących nas konkursach wielokrotnie przekroczone. To oznacza, że konkurencja przy ocenie merytorycznej wniosków będzie duża – stwierdza rozmówca.

DOT jest przygotowana do realizacji szkoleń zarówno pod względem merytorycznym, jak i zasobów ludzkich. Współpracuje z wieloma ekspertami specjalistami w danych dziedzinach, a także posiada kadrę pracowników doświadczonych w organizacji i koordynowaniu różnego rodzaju projektów także finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stworzyła szczegółowe ramy organizacyjne, techniczne, kadrowe i finansowe do wdrożenia projektów szkoleniowych, a nawet ma już wykupionych kilkadziesiąt domen promocyjnych na potrzeby projektów. I gotowe projekty reklam ATL i BTL.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit