KONFERENCJE NAUKOWE - terminarz

Szczecin: Turystyka religijna, spojrzenie interdyscyplinarne • Łódź: Miasta polskie dwadzieścia lat po zmianie ustroju: XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście • Pniewy: Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego: stan i perspektywy badań • Warszawa: Kultura fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, archiwów i kolekcji prywatnych, sesja naukowa z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia działalności biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie • Koszalin: Rola turystyki we współczesnej gospodarce i rozwoju regionów • Wojanów: Gospodarka turystyczna w regionie – przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca. Konferencja naukowo-branżowa • Kłodzko: „Terra incognita” w turystyce 4. międzynarodowa konferencja naukowa • 5 Poznań: Kultura fizyczna i turystyka w badaniach naukowych doktorantów. Krajowa Konferencja Doktorantów • Poznań: Żywienie – ruch – zdrowie :: Nutrition – Exercise – Heath, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań • Częstochowa: Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Turystyka – Żywienie – Żywność” • Łódź: Warsztaty badawcze z geografii turyzmu: jubileuszowe 25. seminarium terenowe • Rogów k. Łodzi: Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych • Milicz: Rola turystyki w gospodarce regionu druga międzynarodowa konferencja naukowa

31 marca – 1 kwietnia 2009 roku, Szczecin: Turystyka religijna, spojrzenie interdyscyplinarne. Organizatorzy: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny oraz Wydział Zarządzania I Ekonomiki Usług, Katedra Zarządzania Turystyką.

Komitet Organizacyjny: prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk, aleksander.panasiuk@wzieu.pl, Katedra Zarządzania Turystyką, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, tel.: 0-91 444-31-67.

Cele Konferencji: przegląd problematyki turystyki religijnej w ujęciach różnych nauk: teologicznych, humanistycznych, o ziemi, ekonomicznych i innych; zbliżenie środowisk naukowych, zajmujących się problematyką turystyki religijnej; podjęcie badań nad turystyką religijną w interdyscyplinarnych grupach badawczych. Zgłoszenia udziału, referatów i komunikatów naukowych na adres Komitetu Organizacyjnego: formularz zgłoszeniowy: http://www.wzieu.pl/imgs_2/File/formularz_zgloszeniowy.doc .

Tematyka referatów: interdyscyplinarne problemy turystyki religijnej, czyli formy turystyki kładącej nacisk na przeżycia natury ogólnokulturalnej i poznawczej. Do szczególnych form turystyki religijnej zalicza się: turystykę pielgrzymkową, wędrówkę do miejsc świętych, masowe wyjazdy do sanktuariów, odwiedzanie ważnych ośrodków religijnych w ramach wyjazdu turystycznego.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit