Konferencja z okazji 45-lecia funkcjonowania struktur „it” w Polsce

Celem jest sprawny system

Za stołem prezydialnym od lewej: Cezary Molski wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT,

- Rozwój systemu informacji turystycznej jest niezwykle istotnym zadaniem stojącym przed Ministerstwem Sportu i Turystyki, jak i przed Polską Organizacją Turystyczną, która to zadanie realizuje – tę deklarację Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki skierowała do uczestników dwudniowej Konferencji z okazji 45-lecia funkcjonowania struktur informacji turystycznej w Polsce.

Jubileuszowa konferencja zgromadziła 23 i 24 października w Centrum Kongresowym Koara-Expo w Warszawie przedstawicieli regionów, miast, centrów i punktów „it” oraz tych, którzy działają w obszarze związanym z informacją turystyczną. W jej inauguracji wzięli udział minister Katarzyna Sobierajska, Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes POT. Funkcję  moderatora pełnił Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT.

Obchody jubileuszu przypadają w momencie, kiedy weszły w życie dwa kluczowe dla informacji turystycznej dokumenty. We wrześniu br. Rada Ministrów przyjęła dokument strategiczny pt. „Kierunki rozwoju polskiej turystyki do roku 2015”, a Rada Polskiej Organizacji Turystycznej zaakceptowała projekt „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015” zaprezentowany podczas październikowych Targów Tour Salon 2008 w Poznaniu.

W dokumencie „Kierunki rozwoju polskiej turystyki do roku 2015” zapisano i zdefiniowano podstawowy cel strategiczny jakim jest tworzenie i rozwój spójnego i skutecznego systemu marketingu w turystyce. Wynikającym z niego podstawowym celem operacyjnym jest usprawnienie systemu „it”.

- Perspektywa czasowa, którą określa zarówno dokument rządowy, jak i wynikający z niego dokument marketingowy POT, będzie okresem, w którym zamkniemy budowanie sprawnego, efektywnego systemu „it” w Polsce. Wiemy, że w niektórych województwach funkcjonują bardzo dobre, wzorcowe rozwiązania, które można przełożyć na pozostałe regiony kraju. Nie powinno być tak, że każdy z regionów realizuje zupełnie odrębny i, co za tym idzie, niekompatybilny z pozostałymi regionami Polsce system „it” – zarysowała pogląd resortu na stan faktyczny prac nad budową tego systemu minister Sobierajska. Należy się spodziewać, że MSiT dołoży w najbliższym czasie starań by ujednolicić zarówno system placówek „it”, jak i internetowy system informacji turystycznej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit