Brak wojewódzkiego ośrodka „it”

Chełm dobrze poinformowany

W promocji miasta bardzo pomagają kontakty zagraniczne, wypracowane m.in. w ramach euroregionu Bug. Ośrodek organizuje szkolenia, study tour. Dobrze układa się współpraca z Poleskim Parkiem Narodowym (znakowanie i promocja szlaków) i z PTTK – m.in. przy organizacji zlotu krajów NATO.

MOSiR jest członkiem Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. - Były próby powołania lokalnej organizacji turystycznej, jednak zainteresowanie tą formą integracji okazało się na razie bardzo nieznaczne. Będziemy jednak próbować – mówi Zbigniew Mazurek.

Kryzys powoduje ograniczenie środków na publikacje. MOSiR poszukuje więc sponsorów, którzy w opinii ośrodka powinni dofinansować wydawanie publikacji minimum w 20 procentach.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit