_wi_tokrzyska Victoria

Chęciny - miasto u stóp wielkiego zamczyska

1.-Chciny1

Podróżując z Warszawy do Krakowa trudno nie zauważyć potężnych ruin zamczyska, skądinąd znanych z wielu plenerów filmowych. U podnóża zamku rozpościera się od stuleci zabudowa urokliwego małego miasta z dwoma malowniczymi rynkami i uliczkami, nad którymi wznoszą się wieże kościołów. Jesteśmy prawie w samym centrum Gór Świętokrzyskich, pośród rozległych kompleksów leśnych. Wszystko to skłania do spowolnienia naszych na co dzień przecież nazbyt szybkich ruchów, zachęca do kontemplacji, uchwycenia malarskiego pędzla lub fotograficznej kamery.

Podziwiamy jakże wspaniały splot dzieł natury i człowieka, bogactwo ukształtowania i rzeźby terenu, szaty roślinnej, a jednocześnie architektury. Miłośnicy historii zwrócą uwagę ku zamkowi i kościołom, etnografowie zainteresują się dogłębnym poznaniem parku etnograficznego - Muzeum Wsi Kieleckiej w nieodległej Tokarni. Dosłownie oblegana jest jaskinia Raj. Nie brak miłośników wędrówek pieszych po okolicznych rezerwatach. Geografom i geologom przypadną do gustu opisywane w każdym podręczniku pasma górskie: Chęcińskie i Zelejowskie. Oddzielają one dolinę, która w odległej przeszłości była górą.

Już dawno uroki tej ziemi rozpoznawali i propagowali najlepsi Polsce krajoznawcy, będący w wielu przypadkach wybitnymi uczonymi, równie wybitnymi pedagogami, a także - jakbyśmy to dziś powiedzieli - sprawnymi samorządowcami i animatorami życia małych ojczyzn. Byli nimi m.in. Jan Czarnocki, Jan Samsonowicz, Edmund Massalski, Edmund Padechowicz, Władysław Kosterski-Spalski, Sylwester Kowalczewski, Juliusz Braun i wielu innych. To piękne karty z historii polskiej turystyki.

Na zamku i u jego podnóża z jednej strony zatrzymał się czas, z drugiej pulsuje życie, a prawie wszystko obraca się wokół turystyki. Chęciny były, są i wszystko wskazuje, że będą ważnym ośrodkiem turystycznym. Warto jednak, aby nie były jedynie etapem wycieczek, miejscem, które zwiedza się niejako przy okazji.

Skutecznej promocji miasta i gminy może dobrze przysłużyć się Świętokrzyska Victoria, czyli nagroda marszałka województwa świętokrzyskiego, którą ostatnio otrzymały Chęciny w dowód uznania dla tutejszej społeczności za ochronę dziedzictwa kulturowego. Nagrodę tę przyznano w kategorii „samorządność" za „finansowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego". Doceniono gminne inwestycje propagujące kulturę i turystykę. Podjęto bardzo szeroko zakrojone, dofinansowane ze środków unijnych, prace konserwatorskie w zamku. Ale też i w samym mieście dużo się zmieniło. Wypiękniał klasztor OO Franciszkanów, co było wielką zasługą ks. Mirosława Kaczmarczyka, restaurowane są kamienice, wzbogaciła się przestrzeń publiczna. Cieszy przyrost bazy noclegowej i konferencyjnej. To choćby dawny dwór Starostów Chęcińskich, ale także gospodarstwa agroturystyczne, małe lokale gastronomiczne.

- Nagroda Świętokrzyska Victoria to duży powód do radości dla władz miasta i gminy: przewodniczącego Rady Miejskiej Cezarego Mielczarza i burmistrza Roberta Jaworskiego - powiedział Dominik Kowalski z Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny „Niemczówka". Instytucja łącząca funkcję centrum informacji turystycznej, kulturalnej, oraz placówki edukacyjnej i promocyjnej jest częścią Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji Urzędu Gminy i Miasta Chęciny.

Kamienica „Niemczówka"

W niezwykłym mieście niecodzienna musi być też sama siedziba „it". To kamienica, którą pamiętam jeszcze z czasów studenckich wędrówek jako długo zaniedbaną a potem pełniącą rolę kawiarni. Mury obiektu powstały XVI stuleciu. Długo trwały jakże skomplikowane prace konserwatorskie, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Teraz pracują tutaj trzej panowie, których ambicją (konsekwentnie realizowaną) jest zdobycie jak najpełniejszej wiedzy nie tylko o mieście, ale o regionie. To: rozmówca Dominik Kowalski, jednocześnie przewodnik turystyczny, związany czynnie z kieleckim oddziałem PTTK (właśnie wrócił z pielgrzymki przewodników na Jasną Górę) oraz Krzysztof Kubicki i Krzysztof Kasiński. Wszyscy mają wyższe wykształcenie, a jeden z nich pisze pracę doktorską. – Nic o nas bez nas – tę zasadę wyznaje rozmówca, mówiąc o zaangażowaniu władz miasta i placówki „it" w pracę Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (tutaj składa szczególne podziękowania prezesowi Jackowi Kowalczykowi i dyrektor Małgorzacie Grzywnie-Wilk), Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy". Chęcińskie centrum „it" jest niezwykłe. Posiada własną bazę noclegową, salę odczytową, sale wystawowe (tutaj pokazują swoje prace m.in. miejscowi artyści), wycieczkom wyświetla się filmy.

Choć aż do przyszłego letniego (2015) sezonu turystycznego zamek - z uwagi na prace konserwatorskie - będzie nieczynny, to jednak frekwencja turystów w Chęciach i gminie stale się zwiększa. Wszystko to zasługa dynamicznego centrum „it" i pomysłów na atrakcyjne wypełnienie wolnego czasu.

Nagroda z pewnością zachęci tutejsza społeczność do dalszych działań. Dlatego warto tutaj bywać często i dłużej.

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit