Tradycje informacji turystycznej na Lubelszczyźnie

Ciągłość, współpraca i konsekwencja działania

Otwarcie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Pierwszy z lewej nowy dyrektor placówki Piotr Łopucki, drugi z prawej były dyrektor LOIT Stanisław Turski / fot.: Wojciech Nieśpiałowski

Jak już pisaliśmy, w ostatnim okresie Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej przekształcono w Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, którym zawiaduje teraz Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, przy ścisłej współpracy samorządów miasta i województwa. Nowemu dyrektorowi placówki Piotrowi Łopuckiemu – człowiekowi branży turystycznej, należy życzyć kolejnych osiągnięć.

Przy tej okazji warto wspomnieć lubelskie tradycje „it”. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie postał, jako jeden z pierwszych w kraju, już w 1963 roku. Mimo stosunkowo nielicznych reorganizacji - w porównaniu z przypadkami innych województw -  placówka ta zachowała ciągłość pracy, co nie zdarzyło się np. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Olsztynie i wielu innych miastach, okresowo pozbawionych informacji turystycznej. Ciągłość ta umożliwiła zgromadzenie znacznego dorobku. To zasługa władz lokalnych, a przede wszystkim wieloletnich dyrektorów Ośrodka, zwłaszcza Henryka Stefanka i Stanisława Turskiego. Choć zasięg terytorialny lubelskiego Ośrodka ograniczano formalnie, np. w latach 1975-98 do „małego” województwa lubelskiego (w tym okresie na terenie obecnego Lubelskiego istniały województwa: bialskopodlaskie, chełmskie, zamojskie i część siedleckiego oraz tarnobrzeskiego), a nawet tylko do miasta Lublina, to zachowano zawsze wiodącą rolę Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w całym makroregionie, choć owa pozycja nie zawsze była sformalizowana.

W ośrodku „it” w Lublinie, a nie w Warszawie, pojawił się pierwszy faks w sieci „it”. Placówka jako jedyna w sieci „it” dysponowała własną małą poligrafią, a nawet własnymi maszynami poligraficznymi, co – przy rozbudowanej redakcji – umożliwiało realizację publikacji turystycznych także dla innych ośrodków „it” w kraju. Silny był potencjał intelektualny lubelskiego systemu „it”. To właśnie na terenie tego województwa, przy walnym udziale dyrektora Henryka Stefanka, a także niżej podpisanego, rodziły się (w pełni zrealizowane) koncepcje katalogów informacji turystycznej – pierwszej zunifikowanej bazy danych obejmującej całą Polskę. Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej – Stanisław Turski (który niedawno przeszedł na emeryturę) był współzałożycielem i przewodniczącym Krajowego Porozumienia Informacji Turystycznej (a następnie wieloletnim przewodniczącym Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dobry klimat wobec turystyki na obszarze Lubelszczyzny doprowadził do wykreowania prężnych ośrodków „it” w innych miastach regionu, przy czym największe osiągnięcia mają placówki w Zamościu (kierowane m.in. przez Marię Brzozowską i Zofię Wywrocką), Chełmie (zwłaszcza dzięki kierownikom Zenonowi Cisło i Zbigniewowi Mazurkowi) i Białej Podlaskiej (przy walnym udziale Małgorzaty Rafał).

Lublin stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a sekunduje mu nie tylko całe województwo, lecz także inne miasta Polski wschodniej, m.in. Białystok i Rzeszów.

Na Lubelszczyźnie doceniają rolę informacji turystycznej – powiedzieli w trakcie konferencji w PAP (30. V. 2011) – prezydent Lublina Krzysztof Żuk i marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman. Gospodarze miasta i województwa podkreślili znaczącą pozycję kultury, co potwierdza trzykrotny wzrost wydatków środków publicznych na te cele w ostatnich latach. Zgodna współpraca samorządów, przy wsparciu branży turystycznej powinna prowadzić do wykreowania nowych innowacyjnych produktów turystycznych i ich profesjonalnej promocji. Cenną inicjatywą są tutejsze miejskie szlaki tematyczne. Władze miasta pragną kreować Lublin, nie tylko na miasto odwiedzane przy okazji (tranzyt, imprezy), ale będące celem dłuższych pobytów. Przed lubelską i informacją turystyczną stoją nowe zadania. Nagrodą za poniesione wysiłki będzie z pewnością wzrost satysfakcji uczestników ruchu turystycznego

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit