Brodnickie klimaty

CIT w pałacu Anny Wazówny

Brodnica – historyczny gród na kajakowym szlaku Drwęcy, centrum Pojezierza Brodnickiego, kolebka polskiej turystyki kajakowej, zawsze dawała i daje dobry przykład swym podejściem do turysty. - To przede wszystkim zasługa władz samorządowych z burmistrzem Wacławem Derlickim na czele – mówi Elwira Urbańska z Centrum Informacji Turystycznej.

Placówka, działająca dawniej w Baszcie Bocianiej, uzyskała niedawno prestiżową siedzibę w pałacu Anny Wazówny, która zresztą corocznie patronuje jarmarkowi skupiającemu rzesze turystów krajowych i zagranicznych. Centrum podlega bezpośrednio Wydziałowi Kultury, Turystyki i Spraw Publicznych Urzędu Miasta. Na co dzień pracują tutaj dwie osoby, zasilane przez stażystów, w miarę potrzeb, zwłaszcza w sezonie letnim.
- W Centrum „it” są zawsze otwarte drzwi, gdyż przewija się tutaj mnóstwo interesantów - turystów, wczasowiczów, organizatorów obozów, kolonii i spływów kajakowych – mówi E. Urbańska, która chwali dobrą współpracę z Urzędem Miasta, owocującą wymianą informacji i materiałów. Na liście sojuszników CIT znajduje się także Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. - Dzięki nim dysponujemy bogactwem materiałów informacyjnych. Mamy także – dla turystów zagranicznych – aktualne broszury promocyjne POT w kilku wersjach językowych – ocenia sytuację rozmówczyni. Najbardziej potrzebnymi wersjami są angielska i niemiecka.
Jest jednak kilka problemów. Pierwszy - jak zauważa E. Urbańska – ma charakter nie tylko lokalny. To brak systemu szybkiego powiadamiania o wolnych miejscach noclegowych. Działa się tu na zasadzie intuicji, w razie potrzeby telefonuje do ośrodków. Na wyróżnienie, jeśli chodzi o bieżącą współpracę w przekazie informacji, zasługują dwa obiekty – Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK w Bachotku i pensjonat „Barbara” w Wysokim Brodnie.
Dobrze układa się współpraca z Muzeum (przede wszystkim dzięki dyrektorowi tej placówki - Marianowi Marciniakowi), Bractwem Rycerskim, Domem Kultury, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.
Centrum „it” prowadzi monitoring ruchu turystycznego. Turyści zgodnie chwalą estetykę miasta, przygotowanie do obsługi gości, różnorodny program imprez. Dużą atrakcją są wieczorne koncerty na brodnickim rynku. - Jedynym mankamentem, zgłaszanym przez turystów, jest niedostatek małych butli gazowych do kuchenek turystycznych. Wszystko wskazuje, że sezon jest udany - kończy rozmowę E. Urbańska, gdyż kolejni interesanci zaczynają ustawiać się w kolejce.
(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit