CIT w Piotrkowie Trybunalskim

Dobra robota broni się sama

Tablica pamięci Michała Zawity-Witanowskiego na Rynku Trybunalskim

Mirosław Ratajski, prezes Oddziału PTTK im. Zawity-Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, należy do osób szczególnie zasłużonych dla turystyki (zwłaszcza aktywniej, krajoznawczej i młodzieżowej) oraz informacji turystycznej.

Kieruje Centrum „it” w trybunalskim grodzie od wielu lat. Placówka istniała tutaj, począwszy od powstania województwa piotrkowskiego, w bardzo różnorodnych strukturach. Może z punktu widzenia dzisiejszego turysty niekiedy mało istotne reorganizacje, ale trzeba pamiętać, że dzięki ludziom turystyki udało się zachować ciągłość działalności informacyjnej, nie było też - jak to się niestety często zdarza - przerw w pracy „it”. Piotrkowska informacja turystyczna należała więc kolejno do b. Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Turystycznej „Trybunalskie”, Oddziału PTTK, oddziału COIT i PAPT w niedalekiej Częstochowie i ponownie, od 1994 roku, przejął ją w porozumieniu z władzami samorządowymi - Oddział PTTK. - Moje miasto ma szczęście do decydentów. Kolejne władze zawsze wspierały turystykę – podkreśla M. Ratajski, dodając, że być może dlatego, iż dobra robota, w wykonaniu nielicznej kadry etatowej i licznych działaczy społecznych, broni się sama.

Centrum wydaje liczne publikacje, m.in. kolejne wydania przewodnika po mieście, Piotrkowski Informator Turystycznych PIT, corocznie aktualizuje mapy turystyczne powiatu, prowadzi sprzedaż wydawnictw i pamiątek turystycznych. - To wielka szkoda, że niektórzy wydawcy nie korzystają z naszej oferty bezpłatnej weryfikacji danych. Prosimy jedynie o podanie adresu naszej placówki – mówi M. Ratajski, dodając, że publikacje z niesprawdzonymi informacjami nie są sprzedawane w Centrum „it”.

Na co dzień pracuje tu jeden informator turystyczny, wspierany przez pracowników biura obsługi ruchu turystycznego PTTK i stażystów.
Na pytanie: „Czego życzyć informacji turystycznej na 45 lecie?” – M. Ratajski odpowiada: - Stabilności struktur, wyrazistej polityki oraz zakończenia procesu wypełniania krajowej bazy danych. Może warto sięgnąć po dorobek poprzedników, którzy w ciągu kilku lat przygotowali jednolite katalogi informacji użytkowej dla wszystkich ówczesnych 49 województw.     (jpp)

Centrum Informacji Turystycznej
Oddział PTTK im. Michała Zawity-Witanowskiego
Plac Czarnieckiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 0-44/ 647 70 52, 732 36 63, fax: 0-44/ 647 70 52

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit