50 lat IT w województwie śląskim

Dobra tradycja, do której warto wracać

Agnieszka Sikorska, dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej dokonała prezentacji Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej

W ramach obchodów 50-lecia polskiego systemu informacji turystycznej 19 i 20 września, w Częstochowie i Koszęcinie odbyła się konferencja popularno-naukowa „Informacja turystyczna - wczoraj, dziś i jutro”. Organizatorami byli – pomysłodawca Częstochowska Organizacja Turystyczna, Śląska Organizacja Turystyczna i samorząd miasta Częstochowa, który też udzielił wsparcia finansowego.

Inicjatorką konferencji była Elżbieta Trzeciak, dyrektor biura Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, uprzednio wieloletnia dyrektor Oddziału Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej w Częstochowie, animatorka wielu cennych publikacji promujących subregion częstochowski. Wydarzenie miało charakter merytoryczny i niewątpliwie przyczyniło się do przekazania cennych informacji i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych pokoleń, kreującymi dawniej i dziś obraz polskiej turystyki, w tym informacji turystycznej.

W zapełnionej po brzegi reprezentacyjnej sali ratusza, siedzibie Muzeum Częstochowskiego, pojawili się przedstawiciele centrów i punktów informacji turystycznej z całego województwa śląskiego, branża turystyczna, reprezentanci Śląskiej Organizacji Turystycznej, a także duża grupa uczniów i studentów.

Uczestników powitał prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który zwrócił uwagę na międzynarodową rangę turystyczną miasta i znaczenie profesjonalnej informacji turystycznej. O roli informacji turystycznej z perspektywy samorządu regionu mówił Mariusz Kleszczewski, wicemarszałek województwa, jednocześnie prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej. Statystyki wykazują, że województwo to przoduje pod względem liczby społecznych działaczy turystycznych PTTK. Systematycznie wzrasta liczba gości odwiedzających region. Dzięki sprawnej informacji turystycznej w ostatnich latach wykreowano i wypromowano wiele innowacyjnych produktów turystycznych.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wykładu o roli informacji turystycznej w rozwoju turystyki w gminie, regionie i kraju przedstawionego przez Edwarda Wieczorka, kierownika Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach, autora wielu publikacji, badacza przeszłości turystyki, byłego pracownika Oddziału Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej w Katowicach. Jakość informacji turystycznej, w tym poziom baz danych  systemu „it” zależy w dużym stopniu od zaangażowania  partnerów tego systemu, działających w gminach, powiatach i województwach.

O roli samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Informacji Turystycznej mówił Tomasz Stemplewski, dyrektor Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej. O zaangażowaniu samorządu województwa śląskiego najlepiej świadczy rozległy zakres przedsięwzięć podejmowanych w dziedzinie promocji i informacji turystycznej, czytelnych zarówno w terenie, jak i np. na stoiskach targowych, w trakcie których ekspozycje śląskie należą do najbogatszych i najlepiej przemyślanych.

O znaczeniu profesjonalnego szkolenia kadr dla turystyki, w tym o roli informatorów turystycznych w turystyce przyjazdowej mówił ceniony badacz ale też i praktyk turystyki, prof. dr hab. Marian Głowacki, z Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie.  Pracownicy centrów i punktów „it” są osobami pierwszego kontaktu z turystą - ambasadorami regionów i ich rolę trudno przecenić.

Kolejny wykład, wygłoszony przez dr. Jana Pawła Piotrowskiego z ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie nosił „50 lat funkcjonowania systemu informacji turystycznej - wzloty i upadki”. Autor, przez wiele lat zaangażowany w kreowanie systemu informacji turystycznej, zwrócił uwagę na liczne dobre dawniejsze praktyki systemu „it”, ale też przeanalizował porażki wynikające z nie zawsze przemyślanych decyzji, a także nie zawsze dostateczny poziom świadomości roli informacji turystycznej.

Z dużym zainteresowaniem przyjęto prezentację Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej w Częstochowie, przedstawioną przez Magdalenę Woch, kierownika Referatu Promocji Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, a również prezentację Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. Agnieszka Sikorska, dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej miała bardzo trudne zadanie. Zakres podejmowanych prac jest bardzo rozległy.

Podobnie, z dużym zaciekawieniem wysłuchano wystąpienia Marka Tobiasza, głównego specjalisty Polskiej Organizacji Turystycznej, który zaprezentował temat „Polski System Informacji Turystycznej – jego stan obecny i docelowy model działania”, a także informacji  o roli Forum Informacji Turystycznej w integracji systemu „it” na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym, którą przedstawił   Wojciech Dziąbek, wiceprezes tego Forum.

Ważną częścią konferencji, była prezentacja innowacyjnych produktów turystycznych miasta i okolic. W roli wspaniałego przewodnika wystąpiła ceniona działaczka turystyki Urszula Gospodarek. Pierwszą atrakcją była wyspecjalizowana w potrawach regionalnych restauracja w zabytkowych podziemiach ratusza (członek Częstochowskiej Organizacji Turystycznej).  Uczestnicy odwiedzili otoczony opieką zabytkowy cmentarz żydowski w Częstochowie - cel wielu wycieczek. Dużą atrakcją jest rodzinny Browar Czenstochovia założony przez braci Adriana i Grzegorza Bartosików, ściśle współpracujący i promujący się w ramach inicjatyw Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Interesującym, nowatorskim produktem turystycznym jest Folwark Kamyk - obiekt o charakterze wypoczynkowym, rekreacyjnym i edukacyjnym (promujący zdrową i tradycyjną kuchnię), założony przez małżeństwo Halinę i Zdzisława Bartelaków. Także i ta firma ściśle współpracuje z Częstochowską Organizacją Turystyczną.

Ważnym punktem na trasie objazdu szkoleniowego był Koszęcin - siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” imienia Stanisława Hadyny. Uczestnicy zostali zapoznani z przebogatą ofertą Zespołu, kierowaną do różnych grup odbiorców. Tutaj gospodarzy pięknego zespołu pałacowo-parkowego, czcigodnej instytucji kultury samorządu województwa śląskiego, godnie reprezentowali Ewa Kruszyna, kustosz Izby Tradycji i dusza zespołu, żywa encyklopedia „Śląska” Piotr Hankus. Dodać trzeba, że Zespół jest aktywnym członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej i każdorazowo ubarwia ekspozycje regionalne na targach turystycznych.

Wydarzenie zostało bardzo wysoko ocenione. Umożliwiło ono dokonanie wymiany doświadczeń, a także poznanie atrakcji turystycznych z autopsji. Takie przedsięwzięcia były kiedyś dobrą tradycją systemu informacji turystycznej i niewątpliwie warto do tych praktyk powracać.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit