Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej

Faworyt najbliższej edycji konkursu POT

Zespół Punktu Informacji Turystycznej w Tomaszowie Lubelskim. Od lewej  Katarzyna Wójtowicz, Michał Basiński, Iwona Biszczanik

Trzygwiazdkowy Punkt Informacji Turystycznej w Tomaszowie Lubelskim prowadzony przez Lokalną Organizację Turystyczną Roztocze działa od prawie 5 lat i chociaż w miasteczku nie ma tłumów turystów, to wiekszość tych, którzy sie w nim pojawiają  trafia do it” przy Kościelnej.

Tomaszowski punkt przystąpił do programu certyfikacyjnego Polskiej Organizacji Turystycznej już podczas jego pierwszej edycji w 2010 roku. Pierwsze dwie gwiazdki przyznane zostały dzięki wysiłkom stowarzyszenia oraz jego partnerom, w szczególności Starostwu Powiatowemu i samorządom gminnym. Dobra współpraca zaowocowała w 2011 roku przyznaniem 3 gwiazdek. W tym czasie punkt „it” w Tomaszowie został wyposażony w nowy sprzęt komputerowy i meble oraz przeniesiony do nowego pomieszczenia przy ul. Kościelnej 9 (100 m od dawnej siedziby). Doposażenie punktu było efektem realizacji przez powiat tomaszowski projektu „Partnerskie wspołdziałanie na rzecz promocji Roztocza Tomaszowskiego jako atrakcji turystycznej Unii Europejskiej”, wspołfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z założeniami projektu LOT „Roztocze” stała się organizacją opiekującą się siecią powstałych w ramach projektu gminnych punktów „it” oraz administratorem portalu roztoczewita.pl. - Utworzenie LOT „Roztocze”, a następnie powierzenie jej funkcji informacji turystycznejj było dobrą inicjatywą samorządów i przedsiębiorców - mówi Jan Kowalczyk, starosta tomaszowski. - Od powstania LOT „Roztocze” obserwujemy profesjonalną działalność promocyjną i obsługę ruchu turystycznego, a także rozwój współpracy w kreowaniu marki regionu Roztocza - dodaje.

Pierwsze gwiazdki

Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” utworzona została w 2007 roku w Tomaszowie. Skupiła kilknaście lokalnych samorządów i przedsiębiorców branży turystycznej. W następnym roku powstało biuro stowarzyszenia, które stało się również punktem „it”. Dzięki pomocy ks. Eugeniusza Derdziuka, ówczesnego proboszcza Parafii ZNMP, na potrzeby biura zaadaptowano pomieszczenia Domu Pielgrzyma, tuż przy najcenniejszym zabytku miasta - modrzewiowym barokowym kościółku z początku XVIII. Pierwszym dyrektorem biura i punktu „it” została Zofia Wywrocka, doświadczony były kierownik Zamojskiego Ośrodka Informacji Turystycznej. To dzięki jej wiedzy i zaangażowaniu w szybkim czasie tomaszowski punkt uzyskał pierwsze 2 gwiazdki Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. W 2009 roku odchodzącą dyrektor zastąpił Michał Basiński, nowowybrany prezes LOT „Roztocze”. - Wszystkich zasad i standardów prowadzenia punktu „it” uczyłem się od dyr. Zofii Wywrockiej - wspomina Basiński. - W jaki sposób gromadzić dane o bazie, jak obsługiwać klienta? To była doskonała lekcja od prawdziwej entuzjastki informacji turystycznej. Bez jej zaangażowania nasz punkt zostałby kolejnym „urzędowym” punktem „it”, których niestety jest wiele. Od początku stawialiśmy na bezpośredni kontakt z turystami oraz współpracę z członkami naszego stowarzyszenia - dodaje.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit