ZSIT - jeden z najnowocześniejszych i największych w świecie systemów przekazywania wiedzy o atrakcjach i wydarzeniach w regionie

Fundamenty informacji turystycznej w Gdańsku

Historia Bramy Wyżynnej, jej rewitalizacja z przeznaczeniem dla turystyki zostaną dla turystów upamiętnione. Będą opisane w specjalnej publikacji, dotyczącej historii głównej bramy wjazdowej do Miasta/ fot.: K. Netka

Roczek będzie miało wkrótce Pomorskie Regionalne Centrum Informacji Turystycznej (PRCIT) w Gdańsku. To tyle co nic, wobec liczącego około pół wieku funkcjonowania systemu informacji turystycznej w Polsce. To jeszcze bardziej nic, w porównaniu do historii Bramy Wyżynnej, w której PRCIT się znajduje. To bardzo wiele, jeżeli chodzi o nowoczesność tego ośrodka.  W krótkim czasie informacja turystyczna w Pomorskiem wyprzedziła inne takie systemy, w kraju i za granicą.

Brama Wyżynna - obecnie siedziba Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - od XVI stulecia była honorowym, najważniejszym wjazdem do Gdańska. Teraz, taką „bramą” staje się turystyka, a zwłaszcza znajdujący się w Bramie Wyżynnej punkt informacji.

- To w pewnym sensie powrót do tradycji, do wydarzeń, które zaczęły się w tym miejscu w XVI wieku - mówi Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Gdańsku. - Historia Bramy Wyżynnej, jej rewitalizacja z przeznaczeniem dla turystyki zostaną upamiętnione - dla turystów. Będą bowiem opisane w specjalnej publikacji, dotyczącej historii głównej bramy wjazdowej do miasta. Dotychczas, dzięki urzeczywistnieniu projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego” (ZSIT), w ramach którego została zrewitalizowana XVI-wieczna Brama Wyżynna w Gdańsku, uruchomiono portal www.pomorskie.travel oraz zamontowano 245 infomatów w  województwie.

Pomorski ZSIT uwodzi turystów

ZSIT jest jednym z najnowocześniejszych i największych w świecie systemów udostępniania turystom najnowszych wiadomości o regionie, o wydarzeniach, które mogą zainteresować urlopowiczów. Fundamentem tej sieci infokiosków, połączonych Internetem, są najbardziej aktualne rozwiązania techniczne osiągnięcia z zakresu ICT -  technologii informacyjno-komunikacyjnych. Osoba, gdziekolwiek się znajdzie przy infomacie, za jego pośrednictwem zdobędzie wiedzę na temat najważniejszych imprez, atrakcji kulturalno-rozrywkowych oraz innych w niemal każdym zakątku województwa pomorskiego.

Taki system został stworzony dzięki współpracy samorządu województwa ze 106  samorządami lokalnymi i Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, będącymi partnerami wspierającymi projekt, a także z 22 lokalnymi organizacjami turystycznymi i Lokalną Grupą Działania, jako partnerami zapewniającymi ciągłość projektu. Wszyscy oni są autorami tak szerokiego partnerstwa budującego unikatowy projekt. Bez zaangażowania wielu podmiotów i bez wsparcia środków Unii Europejskiej, nie byłoby szans na doprowadzenie do finału tego zamierzenia. Dotacja na stworzenie w regionie pomorskim zintegrowanego systemu informacji turystycznej przyznana została z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Koszt realizacji to 12,85 mln zł, z czego 75 procent to dofinansowanie unijne.  Dzięki temu poparciu samorząd województwa pomorskiego zrealizował część informatyczną przedsięwzięcia na kwotę ok. 9,6 mln zł, a Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (właściciel Bramy) wykonało modernizację Bramy Wyżynnej na kwotę 3,25 mln zł. Pomorskie Centrum „it”, zarządzane jest przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną oraz Gdańską Organizację Turystyczną; stanowi wizytówkę Gdańska i Pomorza, przyczynia  się do budowy marki Pomorskie, wyróżniającej się na rynkach turystycznych kraju i za granicą.

Turysta, który odwiedzi Pomorskie Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, od razu znajdzie się blisko bardzo interesujących obiektów. Brama Wyżynna ma bowiem sąsiedztwo niezwykłe: Muzeum Bursztynu znajdujące się w Katowni, Szyi oraz Wieży Więziennej. Obok są banki, Targ Węglowy, Zbrojownia czy Święty Jerzy zabijający smoka.

Brama Wyżynna uwiodła Napoleona

Brama Wyżynna, ze względu na jej umiejscowienie na początku ciągu tzw. Drogi Królewskiej i reprezentacyjny charakter, zachowała tradycyjną funkcję centralnego wjazdu do Gdańska, mimo budowy kolejnych linii obrony dalej na zachód. Przejeżdżali przez  nią wszyscy przybywający do Miasta z zachodu, w tym liczni królowie oraz cesarze, między innymi Napoleon Bonaparte.

Funkcję obronną utraciła na początku XX wieku, kiedy zniesiono przylegające do niej wały. Zachowała jednak rolę militarną jako odwach, czyli główna wartownia garnizonu stacjonującego w Gdańsku. W okresie międzywojennym rozpoczęła się jej przygoda z turystyką, która kontynuowana jest w ramach Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej - czytamy na stronie internetowej http://pomorskie.travel.

Po uruchomieniu Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej, zlokalizowanego w Bramie Wyżynnej  jeszcze przed rozgrywkami EURO 2012, okazało się, jak istotne znaczenie ma informacja turystyczna dla odwiedzających region, a także dla stałych mieszkańców. Brama jest bowiem nie tylko dla turystów. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna umożliwia zwiedzanie całego zabytku.

O Bramie Wyżynnej i jej atrakcjach już przed II wojną światową pisał dr Mieczysław Orłowicz, starszy referent do spraw turystyki w Ministerstwie Robót Publicznych. W publikacji jego autorstwa: „Przewodnik po Gdańsku, Oliwie i Sopotach”, wydanej w 1921 roku nakładem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie, czytamy: Brama ma florencką rustykę, górną zdobią trzy herby: Polski, Prus Królewskich i miasta Gdańska. Pod herbami temi umieszczono bardzo mądre napisy łacińskie: „Justitia et pietas duo sunt regnorum omnium fundamenta”, (podstawą wszystkich królestw jest sprawiedliwość i pobożność). „Civitas haec optanda bona maxima, pax, libertas, concordia”, (państwu najbardziej potrzebny pokój, wolność i zgoda). „Sapientissime fiunt omnia, quae pro republica fiunt”, (Niech się dzieje najmądrzej wszystko, co się dzieje dla Rzeczypospolitej). Umieszczony w osobnym wierszu koniec pierwszego z tych napisów „Rum omnium fundamenta” tłumaczy gdański dowcip ludowy, jako „Rum fundamentem wszystkiego”.

Na ten fragment napisu współcześnie zwracają uwagę i Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, i przewodnicy, oprowadzający wycieczki. Przypominają też, że Brama Wyżynna spodobała się Napoleonowi Bonaparte. Tak bardzo mu owa budowla przypadła do gustu, że chciał ją zdemontować i zabrać do Francji.

Kazimierz Netka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit