Regionalne Centrum Informacji Turystycznej

Gminy Pomorza Środkowego razem

Zespół Regionalnego Centrum „it” w Koszalinie: od prawej kierująca placówką Sylwia Mytnik, Ewelina Szymanek i Sabina Popowicz/ fot.: Archiwum RCIT

Znaczący dorobek ma Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, mające swoją siedzibę w Koszalinie. Jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w tym mieście, kierowane przez Sylwię Mytnik.

Placówka, w której na stale pracują trzy osoby,  kontynuuje tradycje profesjonalnego wojewódzkiego centrum informacji turystycznej, prowadzonego począwszy od 1963 r. m.in. kolejno przez Czesława Orłowskiego, Danutę Zielińską i Henryka Golika.

Jest Koszalin ważnym ośrodkiem całorocznej turystyki, nie tylko ośrodkiem rozrządowym, ale także coraz częściej celem samym w sobie, m.in. dzięki takim atrakcjom, jak Muzeum ze Skansenem, katedra, Góra Chełmska – z sanktuarium i punktem widokowym, a także koncertom i innym imprezom artystycznym, w tym słynnym kabaretom.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego propaguje zarówno wypoczynek nad brzegiem Bałtyku, jak też różnorodne oferty z obszaru pojezierza, krainy lasów, jezior, czystych rzek, gościnnych kwater agroturystycznych i wspaniałych zabytków. Promocja ta odbywa się poprzez wspomniane Centrum Informacji Turystycznej, a także za pośrednictwem licznych publikacji własnych, strony internetowej, ekspozycji targowych. Propagowaniu turystyki kwalifikowanej służy, wytyczany przez Stowarzyszenie przy udziale partnerów z duńskiego Bornholmu i szwedzkiej Skanii, międzynarodowy szlak rowerowy. Szlak trafnie łączy ziemie znajdujące się dawniej pod wpływem kulturowym Wikingów i Słowian (rezerwat archeologiczny Grzybnica).  Na środkowopomorskim odcinku szlaku pracują centra informacji turystycznej w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim i Koszalinie.

Nową publikacją Stowarzyszenia i Centrum jest mapa turystyczna okolic Góry Chełmskiej, będącej obiektem aktywności uczestników turystyki kwalifikowanej i pielgrzymkowej. Okolice Koszalina, z racji zróżnicowania form powierzchni ziemi,  propagowane są jako idealne tereny nordic walking.

Stowarzyszenie, a więc też podległe mu Centrum „it” należy do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Sylwia Mytnik  bardzo wysoko ceni sobie to członkostwo, umożliwiające promowanie na targach, poprzez stronę internetową ZROT, wydawnictwa, kampanie promocyjne.

- Teraz mamy turystów przez cały rok, niektórzy specjalnie przybywają tu jesienią i zimą. Dotyczy to zwłaszcza turystów niemieckich – mówi kierownik RCIT, ciesząc się z pozasezonowej wysokiej frekwencji w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej.

(jpp)

 


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit