Miasta poniżej 75.000 mieszkańców

I miejsce - Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Powrót powiatów na scenę administracyjną Polski w nowym świetle ustawił problematykę nie tylko promocji, ale przede wszystkim informacji turystycznej w regionach. 3-letnie dyskusje doprowadziły do wypracowania modelu partnerstwa Powiatu Giżyckiego i sześciu tworzących go gmin w zakresie informacji i promocji turystycznej. W efekcie z dniem 1.01.2002 r. powołano do życia wyspecjalizowaną powiatową jednostkę budżetową – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Jej podstawowym zadaniem jest kontynuowanie kilkunastoletniej tradycji „it” w Giżycku. W bieżącym roku Centrum zmieniło swoją siedzibę na przestronne pomieszczenia przy centralnie położonym Placu Grunwaldzkim, co w pełni pozwala na obsługę ponad 12 tys. klientów w sezonie.

    Centralne położenie Giżycka w pasie Wielkich Jezior Mazurskich stawia przed Centrum ogromne wyzwania. W sprostaniu im pomaga doskonale przygotowana infrastruktura: trzy stałe, w pełni multimedialne stanowiska informatorów, nieodpłatny punkt dostępu do Internetu, stojaki z materiałami promocyjnymi samorządów terytorialnych i podmiotów turystycznych, zewnętrzna tablica informacyjna zawierająca dane o bazie noclegowej oraz mapę regionu, punkt sprzedaży wydawnictw i pamiątek, a w końcu miejsce do odpoczynku dla strudzonych turystów.

    Centrum pracuje w sezonie (1 maja - 31sierpnia) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00, a w weekendy w godz. 10.00-16.00; poza sezonem w dni robocze w godz. 8.00-17.00, a w weekendy w godz. 10.00-14.00. Odwiedzający zapoznani zostają nie tylko z ofertą gestorów bazy noclegowej i gastronomicznej. Czeka na nich oferta organizatorów imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, na które mogą kupić bilety bezpośrednio na miejscu. Pracownicy Centrum służą pomocą w rezerwacji miejsc noclegowych, informują o połączeniach komunikacyjnych, dostępie do instytucji finansowych, warsztatów, służby zdrowia, obiektów handlowych i innych instytucji. Stałym elementem działalności jest szeroko rozumiana informacja krajoznawcza łączona z propozycjami „programów pobytowych” opracowywanych tak na potrzeby turysty indywidualnego, jak i organizatorów turystyki grupowej. Mimo „powiatowego” charakteru jednostki, obszar zainteresowania i informacji krajoznawczej dla turystów obejmuje przestrzeń od Zalewu Wiślanego po Puszczę Białowieską, a także Litwę. Ułatwia to stała współpraca z zaprzyjaźnionymi punktami „it” w regionie i za granicą.

    Podstawą sukcesu jest jednak stabilny i profesjonalny zespół współpracowników w osobie dyrektora dr Roberta Kempy, Anny Pomichowskiej, Danuty Dychy, Krzysztofa Nowosielskiego oraz wspierających nas w trakcie sezonu i poza nim stażystów: Jakuba Skrzypczyka, Szymona Drzażdżewskiego, Katarzyny Opolskiej i Artura Dwilewicza. Ich wykształcenie, znajomość języków, a przede wszystkim pełne zaangażowanie i zrozumienie dla roli „it” w funkcjonowaniu regionu turystycznego leży u podstaw naszych sukcesów.

    Prowadzona od 5 lat analiza odwiedzin potwierdza, iż ponad 70 proc. klientów Centrum to turyści krajowi, pochodzący głównie z województw mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Wciąż ponad 80 proc.turystów zagranicznych to Niemcy, na kolejnych pozycjach lokują się Francuzi i Brytyjczycy. Od kilku lat odnotowujemy stały wzrost zainteresowania ze strony turystów włoskich, hiszpańskich i czeskich. Bliskość granicy skutkuje stałą obecnością gości z Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit