Miasta powyżej 75.000 mieszkańców

I miejsce - Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej

Ośrodek w Lublinie jest najstarszą tego typu placówką w Polsce i działa nieprzerwanie od października 1963 roku. Do roku 1999 istniał jako placówka o statusie wojewódzkim pod nazwą: Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej. Obecnie jest zakładem budżetowym miasta Lublina, w związku z tym otrzymuje częściową dotację na działalność bieżącą i promocję turystyki. LOIT jest członkiem Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Porozumienia Jednostek Turystycznych Województwa Lubelskiego.

    Tak jak przed 300-u laty trasa odwiedzających Lublin prowadzi właśnie do Ośrodka, jest on bowiem usytuowany na Starym Mieście - na dawnym szlaku królewskim. Lokal spełnia standardy ustalone przez Polską Organizację Turystyczną. Umieszczony na parterze, w dostępnym i dokładnie oznakowanym miejscu, działa od 1 maja do 30 września od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00, w soboty w godz.10-00-16.00 i w niedziele w godz. 10.00-15.00, a od 1 października do 30 kwietnia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, a w soboty w godz. 10.00-15.00.

    Turyści chwalą lokal, ale głównie kompetencje, rzeczowość i kwalifikacje pracowników Ośrodka. W ośmioosobowej firmie, która tworzą dyrektor Stanisław Turski, czworo informatorów: Antoni Dutkiewicz, Anna Kanak-Ruszewska, Bożena WiśniewskaMaciej Zbarachewicz oraz Maria Kozaczuk, główna księgowa, Katarzyna Koper, pracownik administracyjno-kancelaryjny i Stanisław Pluta, pracownik techniczny, panuje prawdziwie rodzinna atmosfera. Zdaniem dyrektora LOIT-u informatorzy muszą być po części: krajoznawcami, ekonomistami, specjalistami PR, a nawet psychologami, władać również językami obcymi (angielski, rosyjski, niemiecki). To właśnie w Ośrodku turysta powinien otrzymać profesjonalną, pełną informację na temat miejsca, które chciałby odwiedzić, a oprócz tego móc otrzymać także folder i mapę miejsca, które rekomendują informatorzy.

i

    Choć Ośrodek jest „lubelski” to informacja nie ogranicza się jedynie do ciekawych miejsc i szlaków turystycznych w „kozim grodzie”. - Jesteśmy ambasadorami Lubelszczyzny – podkreśla St. Turski. - Promując Lublin, zachęcamy jednocześnie do odwiedzin Zamościa, Chełma, Kazimierza czy Kozłówki. Wiemy, że zadowolony turysta jest najlepszą reklamą regionu.

    W Ośrodku można nie tylko uzyskać informację, zaopatrzyć się w mapy i przewodniki, ale także kupić lubelskie pamiątki. Nad ich atrakcyjnością i estetyką czuwają między innymi pracownicy Ośrodka. Sami też inicjują ich powstanie - w tym roku był to komplet widokówek z Lublina. Pocztówki cieszą oko - a turystów cieszy także inny pomysł, zrealizowany dzięki Ośrodkowi i przy wsparciu lubelskiego samorządu. To istniejące od ponad roku i doskonale sprawdzające się plany i drogowskazy w ramach systemu turystycznego oznakowania miasta.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit