III miejsce - Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej

    Wspólnie z Wydziałem Promocji UM w Bielsku-Białej MCIT organizuje i bierze udział w targach i innych imprezach promocyjnych w kraju i za granicą. Współpracuje także z innymi ośrodkami informacji turystycznej w Polsce i Euroregionie Beskidy. Stały kontakt z innymi placówkami daje możliwość wymiany informacji, promocji oraz podjęcia wspólnych inicjatyw dotyczących regionu. Jedną z nich było opracowanie i wydanie przez MCIT w ramach programu INTERREG III A Polska-Czechy Informatora Turystycznego pn. „Bielsko-Biała w Euroregionie BESKIDY” oraz dwóch map Euroregionu BESKIDY z trasami rowerowymi oraz z jego najciekawszymi atrakcjami. Partnerem projektu było Beskidzkie Centrum Informacji z Frydka-Mistka. Jest to pierwsza publikacja obejmująca swym zasięgiem cały obszar Euroregionu BESKIDY po stronie polskiej, czeskiej i słowackiej.

    Znakomita lokalizacja przy Urzędzie Miasta, którego budynek jest jednym z głównych lokalnych zabytków powoduje, że w takim samym stopniu korzystają z Centrum mieszkańcy, jak i turyści. Ci ostatni dowiadują się o istnieniu MCIT z ulotek reklamowych roznoszonych przez pracowników placówki do głównych punktów komunikacyjnych, tj. placówek PKS i PKP czy centrów handlowych, podczas imprez promocyjnych oraz w czasie targów turystycznych. Pomocne są także współpracujące z centrum biura podróży oraz reklamy w Internecie i w prasie turystycznej.

    MCIT zdobyło już III miejsce w Konkursie na Najlepsze Polskie Centrum Informacji Turystycznej w 2006 roku.


Miejskie Centrum Informacji Turystycznej
43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 4
tel.: 0-33/ 819-00-50,
fax: 0-33/ 819-00-61
www.it.bielsko.pl
info@it.bielsko.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit