Projekt Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej

Szansa na rozwój turystyki

Elżbieta Kantor…Więcej »

Małopolska od wielu lat pracuje nad spójnym systemem informacji turystycznej, upatrując w nim szansy na rozwój turystyki.

Projekt Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej będzie sfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy. Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej. Schemat A: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej oraz z budżetów Województwa Małopolskiego i Partnerów Projektu.

Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie wraz z Partnerami Projektu, którymi są jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego. Wartość projektu to 4 mln euro, przy czym 3 mln euro stanowi dofinansowanie z MRPO, 1 mln euro - środki własne Województwa Małopolskiego i Partnerów Projektu. Z uwagi na bardzo szeroki zakres i partnerstwo projektu, projekt będzie realizowany przez 33 miesiące – lata 2009-2011. Partnerami projektu są 24 jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, które zadeklarowały swój udział w projekcie w oparciu o złożone deklaracje uczestnictwa.

- Na potrzeby projektu województwo zostało podzielone na 6 subregionów, w ramach których będzie działać 36 punktów placówek informacji turystycznej, w tym 9 w samym Krakowie - mówi Elżbieta Kantor, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. - Jeżeli chodzi o zlokalizowanie jednostek „it” objętych projektem, na poziomie subregionów funkcjonować będą Centra Informacji Turystycznej (CIT-y), natomiast na poziomie lokalnym – Punkty Informacji Turystycznej (PIT-y). CIT-y zasięgiem swojego działania obejmować będą cały subregion, natomiast poszczególne PIT-y – w zależności od podmiotu, który je tworzy – będą obejmować zasięgiem swojego działania miasto/gminę/powiat oraz najbliższe okolice.

W ramach projektu planuje się stworzenie:

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit