Aktywności TCI

Miasto generała Bema frontem do turysty

Miasto generała Bema frontem do turysty

Tarnowskie Centrum Informacji, kierowane przez dyrektora Marcina Pałacha, należy niewątpliwie do najlepszych w kraju, co potwierdzają liczne certyfikaty i nagrody. Dyrektor tej placówki, która można nazwać modelową (poziom kadry, innowacyjne rozwiązania, idealne położenie przy tarnowskim Rynku, wyposażanie) jest jednocześnie bardzo aktywnym przewodniczącym Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej.

Tarnowskie Centrum Informacji, będące jednostką budżetową Samorządu Miasta Tarnowa, swoja działalnością wykracza poza teren powiatu grodzkiego Tarnów obejmując merytorycznie także powiaty: tarnowski ziemski, bocheński, brzeski i dąbrowski.

Liczne publikacje TCI są dostępne w całym regionie. Zawsze też zwracają uwagę gości wielu targów turystycznych, w których ta placówka bierze udział. Ścisła współpraca z Małopolską Organizacją Turystyczną obejmuje m.in. gromadzenie danych do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Nowością jest mobilny system informacji turystycznej, odbierany przez telefony komórkowe.

Integracja dla turystyki – to potrzeba w pełni uświadomiona w subregionie tarnowskim – podkreśla dyrektor Marcin Pałach, który jest jednocześnie członkiem zarządu niedawno powstałej Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.  Liczy ona na razie około 20 członków i jest na etapie rozwoju. Nawiązano bardzo dobra współpracę z branżą, samorządami lokalnymi oraz lokalnymi grupami działania. Ścisła współpraca  wyklucza dublowanie działań.

Tarnów, choć znajduje się w niedużej odległości od wielkiego konkurenta Krakowa -  nie narzeka na brak turystów. Dobra frekwencja jest w pokojach gościnnych przy Rynku, prowadzonych przez Tarnowskie Centrum Informacji. W ostatnich latach baza noclegowa miasta zwiększyła się o ponad 30 proc., co świadczy o wzrastającym popycie. Turyści odwiedzają nie tylko zabytki i muzea Starówki, ale coraz częściej trafiają do dzielnicy Mościce, która – choć sąsiaduje z wielkim przemysłem – przypomina swym wyglądem wielki park i jest wspaniałym świadectwem przedwojennej polskiej urbanistyki.

Dobrze służą miastu kontakty zagraniczne. Wśród miast partnerskich Tarnowa są: Biała Cerkiew, Tarnopol i Winnica (Ukraina), Blackburn (Wielka Brytania),  Casalmaggiore   (Włochy), Kiskörös (Węgry), Trenczyn (Słowacja), węgierski komitat Verszprem.

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit