Gminne Centrum Informacji w Murowanej Goślinie

Murowane atrakcje

Roma Dukat, inspektor do spraw komunikacji społecznej … Więcej »

- W Murowanej Goślinie Gminne Centrum Informacji istnieje od lipca 2008 r. Mieści się w zabytkowym ratuszu odnowionym w dużej części dzięki funduszom unijnym – mówi Roma Dukat, inspektor do spraw komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.

- Na modernizację i rozbudowę budynku przeznaczono 3,5 mln zł, w tym aż półtora miliona dostaliśmy z Unii Europejskiej. Oprócz centrum mieszczą się tu również inne instytucje: Biblioteka Publiczna, Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej, Pracownia Archeologiczna Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a także punkt publicznego dostępu do Internetu i sala, w której organizowane są wystawy oraz spotkania mieszkańców. Jest to więc właściwie gminne centrum kultury. W zakresie turystyki współdziałamy z Międzygminnym Związkiem Puszcza Zielonka zrzeszającym sześć gmin położonych na terenie puszczy i wokół niej.

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka założono w 1993 r. w zasadniczej części położony jest właśnie na terenie gminy Murowana Goślina. Ten największy kompleks leśny aglomeracji poznańskiej jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w całym regionie. Są tu m.in. uroczyska, takie jak Maruszka, a także rezerwaty: „Las Mieszany”, „Klasztorne Modrzewie”, „Jezioro Czarne”, „Jezioro Pławno” i „Żywiec Dziewięciolistny”. Związek międzygminny powstał wprawdzie dla ochrony tych unikatowych walorów przyrody, ale wykorzystuje je także m.in. w promowaniu turystyki. Na terenie puszczy wytyczono ponad 500 kilometrów szlaków rowerowych, m.in. współfinansowany przez UE szlak łączący dwanaście zabytkowych kościółków drewnianych, przeznaczony zarówno dla turystów na rowerach, jak i pieszych oraz zmotoryzowanych. Z Poznania można dotrzeć do puszczy ringiem rowerowym okalającym stolicę regionu, a powędrować dalej, na północ, wielkopolskim odcinkiem Szlaku Cysterskiego.

Centrum Informacji udziela informacji nie tylko o tym, co ciekawego można obejrzeć na terenie tej gminy, o jej walorach turystycznych, krajobrazowych, o szlakach rowerowych, bazie noclegowej i gastronomicznej. Pracownicy odpowiadają także na pytania o możliwościach wypoczynku na całym terenie Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka, mimo iż formalnie centrum w Murowanej Goślinie nie jest przedstawicielstwem wszystkich gmin zrzeszonych w tym związku. Wbrew utartym stereotypom sprowadzającym się do porzekadła „moja chata z kraja” punkt informacyjny nie preferuje, nie promuje wyłącznie swojej gminy, kosztem pozostałych. Foldery, mapy i albumy publikowane są zarówno dzięki środkom pochodzącym z budżetu komunalnego Murowanej Gośliny, jak i ze składek pozostałych gmin wpłacanym do kasy związku międzygminnego. W nieodległym Czarnkowie zrobić tego się nie da, tutaj nie tylko jest to możliwe, ale na dodatek jakimś cudem nie ma z tym żadnego problemu…

Zygmunt Rola

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit