VIII edycja konkursu na najlepsze centrum „it”

Na podium - silni dorobkiem i przebojowy nowicjusz

Elżbieta Zawadzka, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Coraz bardziej profesjonalni, wykwalifikowani, świadomi zawodowej misji, doceniani przez władze samorządowe, ale najważniejsze - cenieni przez klientów. Najlepszym placówkom informacji turystycznej, które przystąpiły do ósmej edycji konkursu  Polskiej Organizacji Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej wręczono symboliczne statuetki.

Oficjalnego ogłoszenia werdyktu komisji konkursowej i wręczenia statuetek nagrodzonym dokonano podczas pierwszego dnia poznańskich targów Tour Salon 2012. Decyzje komisji konkursowej zapadły trzy tygodnie wcześniej. Zgodnie ze zwyczajem - pozaregulaminowym, lecz starannie przestrzeganym – szczegóły werdyktu, do momentu publicznego ogłoszenia,  pozostawały wiadome wyłącznie jej członkom. Komisję konkursową VIII edycji tworzyli: przewodnicząca Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes POT, Mirosław Nalazek, dyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych POT i Jacek Idzikowski, DSI POT.

Niezmiennie aktualna idea, twarde kryteria

Kryteria, które brane były pod uwagę pozostają prawie niezmienne od pierwszej edycji w roku 2005. Niezmienna pozostaje też idea przyświecająca twórcom konkursu, który  pozwala uhonorować najlepsze zespoły „it”, a jednocześnie jest jednym z impulsów mających wpływać zachęcająco na władze samorządowe i lokalne do tworzenia i rozwijania sieci informacji turystycznej, właściwego dobom kadr i podnoszenia jakości usług. Do rywalizacji konkursowej mogą obecnie przystąpić  wszystkie placówki informacji turystycznej działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i poddały się certyfikacji. Wszakże z istotnym wyjątkiem. Szansy obrony zdobytego tytułu najlepszego centrum „it” nie mają te punkty, którym jury przyznało zaszczytny laur. Kolejny raz w konkursowe szranki stanąć mogą po upływie dwóch lat. Decyzja autorów regulaminu, iż najlepsze zespoły nie mogą stawać do rywalizacji powtórnie - na pewno obniża sportowe emocje współzawodnictwa. Chwilowo wymuszona  nieobecność kilku liderów nie powoduje jednak złagodzenia ostrych kryteriów ocen. Wśród nich do najważniejszych należą trafność lokalizacji placówki, jej wygląd, funkcjonalność i estetyka wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, zasięg i kompletność udzielanych informacji, zaopatrzenie w materiały informacyjno-promocyjne.

Laureaci VIII edycji

Startującym w ósmej edycji konkursu na najlepsze centrum „it” przyznano osiem symbolicznych statuetek. Nie we wszystkich jednak kategoriach. Żadna z placówek posiadających  jedną gwiazdkę certyfikacyjną  nie przeszła mety finałowego głosowania.  W kategorii dwóch gwiazdek komisja nagrodziła dwa punkty. Pierwsze miejsce zdobył Punkt Informacji Turystycznej w Istebnej, drugie - Punkt Informacji Turystycznej w Braniewie. Kategorie trzy i czterogwiazdkowe okazały się najsilniej reprezentowane. I tak, w kategorii trzech gwiazdek kolejność wyglądała następująco – pierwsze miejsce: Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej; drugie: Punkt Informacji Turystycznej w Manufakturze – Łódź; trzecie: Centrum Informacji Turystycznej w Olecku. W kategorii najbardziej prestiżowej, w której konkurowali najlepsi, posiadający cztery gwiazdki certyfikacyjne, głosy członków komisji zadecydowały o takiej kolejności na podium: najwyższe miejsce dzielą honorowo - Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej w Olsztynie i Tarnowskie Centrum Informacji. Trzecie  zajmuje: Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej mieszczące się  na Placu Defilad.

Wzory godne naśladowania

Barbara Tekieli, dyrektor Stołecznego Biura TurystykiPomimo że o właściwej ocenie świadczy, tak na prawdę, rzeczywisty, codzienny poziom obsługi klientów przez zespoły „it”, coroczne, symboliczne podsumowanie dorobku i poddanie wewnętrznej weryfikacji branżowej - pozwala na wyciągnięcie wielu wniosków. Dodaje pozytywnej motywacji do poprawy metod pracy, podsuwa przykłady modelowej organizacji władzom samorządowym odpowiedzialnym za sieć informacji turystycznej, wreszcie pokazuje drogę, jaką  przeszli ci najlepsi. Niektórzy z nich pozostają liderami od startu do mety. Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej w Olsztynie, które wygrało tegoroczną edycję konkursu na najlepsze centrum „it”, odniosło także zwycięstwo w pierwszej edycji. I ta niezwykła konsekwencja godna jest najwyższego uznania. Szczególne  gratulacje za sensowną politykę rozwoju informacji turystycznej, skuteczność, fachowość i wytrwałość w systematycznym podnoszeniu standardu informacji turystycznej w regionie powinna zebrać dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Elżbieta Zawadzka. WCIT działa w strukturach ROT od roku 2003. Powstało trzy lata wcześniej w ramach Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Wskażmy także inny godny naśladowania wzór, drugi laureat pierwszego miejsca w tegorocznym konkursie, Tarnowskie Centrum Informacji. W 2005 ówczesne Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum InformacjiTurystyki w Tarnowie rozpoczęło od wyróżnienia. Obecnie pod kierownictwem dyrektora Marcina Pałacha należy do ścisłej elity wśród regionalnych „it”, wyznaczającej kierunki rozwoju informacji turystycznej w Polsce. Odmienne, charakterystyczne zjawisko obrazuje najmłodsze w tym elitarnym gronie Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej z Placu Defilad. Powołane zostało w lipcu 2010. Przebojem weszło do czołówki zdając koncertowo bezlitośnie trudny egzamin obsługi wielotysięcznych, rozemocjonowanych tłumów w strefie kibica podczas Euro 2012. Centrum w pomieszczeniach Pałacu Kultury i Nauki utworzone zostało od podstaw według modelowych założeń. Widać w tym sukcesie doświadczoną rękę Barbary Tekieli, kreatywnej, niezmordowanie aktywnej na polu doskonalenia struktur „it”, dyrektorki Stołecznego Biura Turystyki. I  jeszcze jedno warte podkreślenia. Trójka dyrektorów zna się doskonale. Z powodzeniem współdziała od wielu lat, ściśle współpracując z Polską Organizacja Turystyczną. Zespołowy wkład, który wnoszą zarówno do teorii organizacji systemu informacji turystycznej, jak i w praktyczny rozwój sieci placówek – pozostaje wartością  zasługującą na odrębna nagrodę.

Więcej o laureatach w teście: "Poziom zdumiewający..."

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit