CIT w Waniewie

Nad błękitną Narwią

Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie

Niewielka wieś Waniewo w powiecie wysokomazowieckim leży wprawdzie w  województwie podlaskim, lecz na pograniczu historycznego Mazowsza. Między odnogami dzikiej i kuszącej prawdziwych turystów Narwi znajduje się teren dawnego zamczyska. O miejskiej przeszłości Waniewa (dziś na terenie gminy Sokoły) świadczy rozplanowanie przestrzenne z XVI wieku, z rynkiem i przyległymi uliczkami. Nie brak tu zabytków, do których należy m.in. kościół parafialny.

Atrakcjami są: rzeka Narew, Narwiański Park Narodowy, gospodarstwa agroturystyczne, szlaki, a przede wszystkim otwarcie i serdeczność tutejszych mieszkańców.

Dzień 28 lipca 2013 r. niewątpliwie przejdzie do historii turystyki gminy Sokoły (jej siedziba także była kiedyś miastem). Z udziałem władz samorządowych odbyło się tutaj uroczyste otwarcie Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie.

Jak powiedziała Dorota Ożarowska – koordynator Centrum z ramienia Urzędu Gminy Sokoły, placówka ta zatrudniająca dwie osoby, już dwa tygodnie przed oficjalnym otwarciem, spotkała się z dużym zainteresowaniem turystów krajowych i zagranicznych. Inicjatywę wspierał wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski i starosta wysokomazowiecki Jarosław Zieliński.

Inwestycja, polegająca na adaptacji części budynku zlewni mleka (to wielki skarb nadnarwiańskich), powstała w ramach projektu „Budowa kładki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną i techniczną w obrębie wsi Waniewo i Narwiańskiego Parku Narodowego”. Zbudowano też plac zabaw, boisko, wiatę z grillem, a przede wszystkim wydłużono kładkę edukacyjno-turystyczną łączącą miejscowości na obu brzegach Narwi. Powstały pomosty widokowe na pontonach. Zastosowano nowoczesne technologie, tj. audio przewodnik (język polski, angielski, niemiecki, rosyjski).

Plany nowej placówki są bardzo ambitne. Będą tu również wystawy i ekspozycje związane z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Narwiańskiego Parku Narodowego oraz dzieła sztuki powstałe na terenie gminy Sokoły. CIT zajmie się promocją turystyki aktywnej, edukacyjnej, wsparciem organizacji konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych. Przewidziano prelekcje nt. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, jak również zajęcia dydaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu wiedzy o Narwiańskim Parku Narodowym.

CIT w Waniewie liczy na owocne kontakty z branżą z zarządcami atrakcji turystycznych, m.in. z dyrekcją Narwiańskiego Parku Narodowego i Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka w Ciechanowcu.

(jpp)

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit