Gala z okazji 45-lecia „it”

Nagrody dla najlepszych

Wspólne zdjęcie z laureatami. Od lewej Elżbieta Wyrwicz, p.o. dyrektora Departamentu Turystyki w Min

Głównym punktem programu Gali po konferencji z okazji 45-lecia funkcjonowania struktur informacji turystycznej w Polsce było wręczenie nagród w konkursie POT „Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej”. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna i Zarząd Forum Informacji Turystycznej.

Najlepsze placówki „it” nagrodzone zostały po raz czwarty. Przypomnijmy, że w Konkursie mogły brać udział wszystkie placówki informacji turystycznej działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Zaś celem konkursu jest wyłonienie najlepiej działających centrów informacji turystycznej w kraju, podniesienie jakości usług związanych z obsługą turystów, podejmowanie inicjatyw w tworzeniu i rozpowszechnianiu nowych produktów turystycznych oraz zwiększenie zainteresowania władz samorządowych i lokalnych tworzeniem sieci informacji turystycznej. Do najważniejszych kryteriów oceny należą m.in. trafność lokalizacji placówki, jej wygląd, funkcjonalność i estetyka wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, zasięg i kompletność udzielanych informacji, zaopatrzenie w materiały informacyjno-promocyjne. 

Komisja konkursowa wyłoniła w tym roku dziewięciu laureatów w trzech kategoriach. Rywalizacja przebiegała wśród zespołów pracujących w małych miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, miastach o liczbie mieszkańców nie przekraczających 75 tys. oraz dużych aglomeracjach. Od ubiegłego roku organizatorzy konkursu wprowadzili regulaminowe ograniczenie do trzech lat cezury czasowej dającej prawo nagrodzonym finalistom do posługiwania się zaszczytnym tytułem zwycięzcy w konkursie, jak też wykorzystywania logo „Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej Laureat konkursu 2008”. 

Nagrody zwycięskim ośrodkom wręczała Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes POT.

Statuetki najlepszego centrum informacji turystycznej w 2008 roku otrzymały:
W kategorii miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców: 1 miejsce – Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, 2 miejsce – Wadowickie Centrum Informacji Turystycznej, 3 miejsce – Punkt Informacji Turystycznej we Włodawie.
W kategorii miast poniżej 75 tys. mieszkańców: 1 miejsce - Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie, 2 miejsce – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku, 3 miejsce – Centrum Turystyki w Malborku.
W kategorii miast powyżej 75 tys. mieszkańców: 1 miejsce – Tarnowskie Centrum Informacji Turystycznej, 2 miejsce – Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej, 3 miejsce – Stołeczne Biuro Turystyki.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit