Nie nagradzać za rzeczy oczywiste i powszechne

FIT Tarnow

Głównymi tematami Forum Informacji Turystycznej, które w tym roku, w listopadzie obradowało w Tarnowie były sprawy związane z certyfikacją punktów „it", nowym regulaminem konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej Na Najlepsze Centrum „it" oraz stanem prac nad nowymi zasadami oznakowania atrakcji turystycznych wzdłuż dróg szybkiego ruchu i autostrad.

W tegorocznym Forum Informacji Turystycznej uczestniczyło blisko 50. pracowników reprezentujących centra informacji turystycznej z całego kraju. Obrady otworzyły Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Krystyna Latała, zastępca prezydenta Tarnowa. Gościem specjalnym była Karine Feige z Lyonu, która przedstawiła projekt SITRA - system informacji turystycznej w Rhone-Alpes, regionie partnerskim Małopolski. Małopolski System Informacji Turystycznej tworzony był między innymi w oparciu o rozwiązania SITRA.

Gwiazdki według nowych zasad

Omawiane podczas obrad propozycje zmian w zasadach certyfikowania centrów informacji turystycznej zmierzają do ograniczania przyznawania przez komisje punktów za rzeczy oczywiste i powszechne. Na przykład za właściwy wystrój i wyposażenie, które są dziś ogólnym standardem, dzięki inwestycjom w infrastrukturę dokonywanych głównie przy wsparciu środków unijnych. Natomiast istotnym argumentem dla komisji certyfikacyjnej powinna być lokalizacja „it". Łatwiej dostępna, czy mniej, w miejscu stanowiącym ciąg turystyczny, czy z dala od tras, którymi poruszają się turyści. Decydując o liczbie przyznawanych gwiazdek, komisje powinny większą wagę przywiązywać do poziomu obsługi i kwalifikacji pracowników, mniej lub bardziej dostosowanych do oczekiwań klientów. Na przykład kwestie znajomości języków obcych. Nie wystarczy, by je znać. W zachodnich regionach Polski bardziej przydatny jest niemiecki niż rosyjski, odwrotnie w Lubelskim. Dodatkowym wymogiem wobec pracowników zatrudnieniowych w centrach o trzech i czterech gwiazdkach, powinna być umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim. Uczestnicy Forum byli zgodni, że należy premiować dodatkowe inicjatywy. Na przykład czynny udział w rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Co przez to rozumieć? Między innymi aktywne współtworzenie bazy Repozytorium Informacji Turystycznej, wymianę gromadzonych danych, współpracę z POT zarówno w ramach sieci repozytorium jak i Contact Center, współpracę z regionalną organizacją turystyczną w zakresie rozwoju polskiego systemu „it". Z chwilą podjęcia przez Forum Informacji Turystycznej wiążących ustaleń, komisje regionalne otrzymają spójne wytyczne, które pozwolą na ujednolicenie procedur przyznawania gwiazdek certyfikacyjnych.

Coraz bliżej ujednolicenia znaków drogowych

W podobnym duchu formułowane były wnioski odnoszące się do kryteriów oceny placówek biorących udział w Konkursie na Najlepsze Centrum „it". Przede wszystkim, członkowie kapituły nie powinni skupiać się na elementach, które wcześniej zostały gruntownie zweryfikowane przez komisje certyfikacyjne. W przypadku konkursu chodzi o coś więcej, o zaangażowanie zespołów „it" w życie turystyczne, czy to w roli animatorów wydarzeń, liderów projektów, czy też twórców skomercjalizowanych ofert turystycznych. Wnioski z dyskusji posłużą do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursowym

Wyraźny postęp dokonany został w pracach prowadzonych przez specjalistów Polskiej Organizacji Turystycznej i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wspieranych przez posłów Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Finałem będzie między innymi wprowadzenie oficjalnej interpretacji przepisów przez regionalne dyrekcje GDDKiA, co pozwoli na ujednolicenie sposobu oznakowania i wyznaczania miejsc przy głównych drogach, przy których będą ustawiane znaki drogowe informujące o dojeździe do atrakcji turystycznych. Obecnie panuje całkowita dowolność. Znaki, których ustawienie akceptuje dyrekcja regionalna w jednym województwie, sąsiednia zabrania.

Oczekiwany punkt programu

Dobrze przygotowane warsztaty są mocnym punktem każdej konferencji. Wielkim powodzeniem cieszyły się zajęcia warsztatowe podczas FIT przygotowane i prowadzone przez Barbarę Ziębę-Godulę, kierowniczkę Działu Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków. Pod dyskusję poddane zostały problemy najbardziej nurtujące sektor „it". Między innymi te odwieczne, dotyczące źródeł finansowania i wysokości budżetów, które pozwalają na profesjonalne działalnie placówek. Inną, równie trudną kwestią jest ułożenie właściwej współpracy z przedsiębiorcami. Ci bowiem, często z niezrozumiałą nonszalancją, odnoszą się do składanych zobowiązań i nie wyposażają centrów „it" w informacje o świadczonych usługach turystycznych. To dość powszechne przypadki. Na przykład pracownicy informacji turystycznej nie mają wiedzy, że na ich terenie działa firma organizująca wycieczki po okolicy. Niekończącym się tematem dyskusji są kwestie szkolenia kadr, kompetencje pracowników, poziom wynagrodzeń, brak stabilizacji, fluktuacja w zespołach. Czymś, co dla turystów bywa zagadką są na przykład godziny otwarcia placówek "it". Zdarza się, że punkty informacji turystycznej otwarte są w godzinach pracy urzędów. Zamykane są w dni wolne i święta, pomimo że ruch turystyczny akurat wtedy wzrasta. Te i inne problemy będą z pewnością niejednokrotnie omawiane na kolejnych konferencjach. Wymiana doświadczeń pomaga w znalezieniu rozwiązania.

-------------------

Forum Informacji Turystycznej działa od 2003 r. jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej. Stanowi płaszczyznę integracji systemu „it" i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej. Władzami FIT jest Zarząd, któremu przewodniczy trzecią kadencję Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit