Oceny centrów i punktów „it" - sprawnie, bezstronnie, merytorycznie

zarząd fit e-turysta

Zmiany w regulaminie przyznawania certyfikatów centrom i punktom informacji turystycznej, a także w zasadach konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej „Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej" były między innymi tematami, które omawiano na pierwszym w tym roku posiedzeniu FIT.

Spotkanie prowadził przewodniczący Forum Informacji Turystycznej Marcin Pałach, uczestniczyli wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek oraz wicedyrektorzy departamentów - e-Informacji oraz Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT, Magdalena Ragus i Jacek Janowski.

Zmiany w systemie certyfikowania placówek „it" dotyczą przede wszystkim procedur technicznych, które będą miały wpływ na pracę komisji regionalnych organizacji turystycznych, decydujących o liczbie przyznawanych gwiazdek certyfikacyjnych. Wydatnie ułatwią i skrócą żmudny proces formalnej analizy dokumentów. Zastosowanie aplikacji komputerowych, przyspieszy i zobiektywizuje proces oceny placówek poddających się certyfikacji. Formularze dostępne po zalogowaniu się w sieci, wypełniane będą przez kierownictwo placówek. Wirtualny program bezstronnie, w sposób wolny od osobistych preferencji i sympatii, podda ocenie zawarte w formularze dane i rozstrzygnie, czy placówka spełnia wymogi jednej, dwóch, trzech lub czterech gwiazdek kategoryzacyjnych? Dopiero tę decyzję, wygenerowaną przez program komputerowy w drodze procesów porządkujących, zweryfikują i ewentualnie skorygują, członkowie komisji regionalnych. Na tym kluczowym etapie pozostają nadal niezastąpieni. Zdarza się, (nieczęsto, ale jednak) że deklarowany w kwestionariuszu poziom placówki „it", w istotnych szczegółach mija się z faktami. Stwierdzone rozbieżności wymagają korekt i ponownego przeliczenia punktów. Przebieg procesu certyfikacji w przestrzeni wirtualnej ma jeszcze jeden pozytywny aspekt. Umożliwi porównanie wyników w różnych regionach, zapewni pełną przejrzystość prac komisji. Na koniec, co również nie jest bez znaczenia – spadną koszty organizacyjne przedsięwzięcia.

Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych jest wymogiem czasów. Za postępem w tej dziedzinie nie powinny zostawać w tyle zmiany merytorycznej formuły oceny placówek „it". Ten wątek przewija się od dawna w dyskusjach toczonych w gronie Forum Informacji Turystycznej. Dotąd zasadniczą wagę formalną przywiązywano, mówiąc w uproszczeniu, do wskaźników formalnych. Lokalizacja, estetyczne i funkcjonalne umeblowanie pomieszczeń, wyposażenie ich w konieczne urządzenia, i tak dalej. Te kryteria, na obecnym etapie rozwoju systemu informacji turystycznej w kraju, stają się powoli archaiczne. Wymagany standard nie jest niczym nadzwyczajnym. Liczy się wszystko, co ponad to. Na przykład nie tylko stanowiska komputerowe do dyspozycji klientów, ale też ogólnodostępne bezprzewodowe wi-fi. Jednak na pierwszy plan wysuwa się umiejętność obsługi klientów. Inwencja, rzutkość i zgranie zespołów pracowniczych. W tym kierunku zmierzają również propozycje zmian punktacji w konkursie na „Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej". Najwyżej oceniane powinny być kompetencje pracowników, nie tylko te teoretyczne, poświadczone dyplomem ukończenia uczelni, choć one są też istotne, lecz poza tym rzeczywiste zaangażowanie w nurt życia turystycznego, inicjatywy w roli animatorów, liderów projektów, organizatorów wydarzeń turystycznych. Ten pogląd przekonuje, i prawdopodobnie odnośne punkty w regulaminie otrzymają inne brzmienie, być może już w przyszłym roku, bo rozstrzygnięcia w tegorocznej edycji konkursu, zapadały będą według dotychczasowych reguł.

Forum Informacji Turystycznej (FIT) działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu PSIT. Na czele FIT stoi Zarząd, który wybierany jest na dwuletnią kadencję. Obecny Zarząd składa się z przedstawicieli punktów informacji z Tarnowa (Marcin Pałach, przewodniczący), Krakowa (Barbara Zięba-Godula, sekretarz), Zawiercia (Wojciech Dziąbek, wiceprzewodniczący), Białej Podlaskiej (Małgorzata Rafał), Koszalina (Sylwia Mytnik), Torunia (Szymon Wiśniewski)oraz reprezentanta POT (Jacek Idzikowski).Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit