Forum Informacji Turystycznej w Chorzowie/ 25-26 października 2010

Oceny i priorytety

Od lewej przewodniczący Zarządu Marcin Pałach, zastępca przewodniczącego Wojciech Dziąbek, członkowie Zarządu -  Małgorzata Rafał, Grzegorz Szczęsny i Agnieszka Sobańska, sekretarz Jacek Idzikowski oraz członek Zarządu Barbara Zięba-Godula/ fot.: Archiwum POT

Ogólnopolskie Forum Informacji Turystycznej obradowało w tym roku w chorzowskim hotelu Arsenal Palace. Wzięło w nim udział 33 uprawnionych do głosowania członków - przedstawicieli jednostek zajmujących się informacją turystyczną w kraju. 

Podczas obrad dyskutowano nad działalnością Forum Informacji Turystycznej w ostatnich dwóch latach oraz nad planami na najbliższe lata.

- Forum to nieformalna organizacja zrzeszająca centra i punkty informacji turystycznej z kraju. Stanowi ona ciało doradcze Polskiej Organizacji Turystycznej, będące jednocześnie płaszczyzną integracji systemu „it” i koordynacji przedsięwzięć jednostek terenowych - wyjaśnia Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji. - Forum Informacji Turystycznej przy POT to znakomita forma wymiany doświadczeń pomiędzy placówkami informacji w całej Polsce. Szkoda, że w takich spotkaniach bierze udział coraz mniej członków. Udział w forum jest dobrowolny i nieodpłatny, niestety, niektóre regiony w ogóle nie przesyłają przedstawicieli. Spotkania te służą przecież doskonaleniu ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej, w którym jest jeszcze wiele do zrobienia.

Rozważania nad certyfikacją placówek „it”

Najczęściej poruszanym tematem przez uczestników Zgromadzenia była certyfikacja punktów „it”. Po przeprowadzeniu pierwszej edycji certyfikacji w większości województw stwierdzono, że celowa jest ponowna analiza jej kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny jakości obsługi w placówkach „it” na podstawie np. opinii turystów i „tajemniczego” klienta. W oparciu o dobre przykłady z kilku regionów, za celowe uznano szkolenia dla osób certyfikujących w celu ujednolicenia interpretacji kryteriów certyfikacji. Zaproponowano, by zmienić zasady otrzymywania certyfikatów poprzez wcześniejsze przekazywanie wniosków po to, aby podmiot zainteresowany miał czas zapoznać się z wynikami, a następnie szansę na ewentualnie uzupełnienie brakujących elementów.

Uczestnicy forum zgodzili się co do tego, że po zakończeniu certyfikacji konieczna jest profesjonalna kampania promocyjna certyfikowanych placówek „it” opracowana przez POT, a skierowana do potencjalnych użytkowników zarówno w Polsce jak i poza jej granicami (via POIT). Stanowiłoby to formę zachęty dla pozostałych placówek do podjęcia działań w celu uzyskania certyfikatu.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!