Suwalszczyzna potrafi zaczarować

Od Marii Konopnickiej do bluesa

Związki Suwałk z turystyką i tradycjami krajoznawstwa polskiego są bardzo odległe. Jedną z najsłynniejszych suwałczanek była tu urodzona Maria Konopnicka, która zakończyła swoje życie w dalekim Żarnowcu opodal Krosna (Podkarpackie). Natomiast Antoni Patla – najsłynniejszy bodaj krajoznawca suwalski młode lata spędził właśnie w okolicach Krosna, wybierając potem Suwałki jako drugą „małą ojczyznę”. Wydawałoby się, że drogi obu tych postaci pokrzyżowały się.

W Bibliotece Zarządu Głównego PTTK zachował się fragment wspomnień ówczesnego ucznia Antoniego Patli, który wędrując po okolicach Krosna napotkał spacerującą i nieco zagubioną poetkę. Przeprowadził wówczas z nią rozmowę. To tam ich drogi incydentalnie skrzyżowały się. Dziś obie postaci niewątpliwie propagują Suwalszczyznę, krainę „piękną jak baśń”, o czym mówi miejscowy przewodnik. Tradycje krajoznawcze Suwałk to działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (poprzednika PTTK), to między innymi także mało znana powieść krajoznawcza Wandy Miłaszewskiej „Czarna Hańcza”, przypomniana po latach w formie reprintu.

To właśnie tymi, a także wieloma innymi wątkami rozpoczęliśmy rozmowę  na targach turystycznych  „Lato 2013” z Agnieszką Sokołowską z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Rozmówczyni okazała się prawdziwą encyklopedią miasta, choć przyznała, że dziecięce lata spędziła w innych okolicach dzisiejszego województwa podlaskiego. Historia lubi się więc powtarzać. Suwalszczyzna potrafi zaczarować przybyszów. Rozmowa potoczyła się jeszcze inaczej, gdy  przyznałem, że i mnie zaczarowała choćby w trakcie uniwersyteckich praktyk kartograficznych (1970), późniejszych studenckich rajdów „Wigry”, w związku z udziałem w konferencjach Euroregionu „Niemen”, konferencjach i szkoleniach Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej i innych rozlicznych okazjach.

Wielu turystów to wiele problemów - mówią niektórzy. Zupełnie inaczej jest w Suwałkach. Tutaj goście od dawna witani są szczególnie. - Gdy Pan był u nas dwa lata temu, jeszcze nie było tego przewodnika – zachęcał sympatyczny księgarz, a ja nie mogłem przestać się dziwić jak i dlaczego zapamiętał on akurat mnie i moje zainteresowanie regionem.

Suwałki zawsze miały dobrą informację turystyczną, choć reorganizacje nie zawsze wychodziły jej na dobre. Centrum „it” kierował Andrzej Syryca, a potem przez dłuższy okres Alicja Andrulewicz - obecnie naczelnik Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego. Teraz szykuje się kolejna reorganizacja, choć - jak zapewnia rozmówczyni - nie spowoduje ona przerwy w funkcjonowaniu. Miasto marzy o środkach promocyjnych, które pozwoliłyby na bardziej intensywną promocję, może kampanię, realizowaną wspólnie z powiatem ziemskim. - Większość przedsięwzięć promocyjnych realizujemy razem z powiatem ziemskim - to dla nas oczywiste - mówi A. Sokołowska.

Jan Paweł Piotrowski


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit