Pod patronatem ambasady Republiki Białoruś w Polsce

Otwarcie Białoruskiego Centrum Informacyjno-Turystycznego

Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki składając zgromadzonym gratulacje z okazji otwarcia CIT podkreśliła, że jest to wymowny przykład kolejnego kroku we współpracy polsko-białoruskiej / fot.: Grzegorz Micuła

Białoruskie Centrum Informacyjno-Turystyczne - pierwsza placówka tego typu poza granicami kraju – uroczyście otwarło swe podwoje 26 listopada w stołecznym hotelu „Dom Chłopa” OST Gromada na placu Powstańców Warszawy.

Rangę tego wydarzenia podkreśliła obecność ambasadora Republiki Białoruś w Warszawie, profesora Wiktara Gaisenaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyny Sobierajskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Turystyki MSiT z Mińska Andreja Martynau, prezesa Izby Turystyki RP Aleksandera Giertlera. Wśród zgromadzonych znaleźli się szefowie firm, dzięki porozumieniu których mogło powstać Centrum - prezes OST Gromada Jan Błoński i dyrektor Kompleksu Turystycznego Brest Intourist Wasilij Kuczerau, a także liczne grono przedstawiciele branży turystycznej, administracji i mediów z obydwu krajów.

- Jest to wydarzenie wyjątkowe z kilku powodów. Po raz pierwszy poza granicami Republiki Białoruś powstaje obiekt, którego celem jest promocja naszego wyjątkowego i pięknego kraju – mówiła witając gości dyrektor nowootwartego CIT Białorusi Swietłana Dybizbańska-Taranowicz. - Białoruś nazywana jest Niebieskooką, ponieważ posiada ponad 10 tysięcy jezior. Z 207,6 tysiąca kilometrów kwadratowych powierzchni kraju około 33 procent zajmują lasy, a 7,7 procent stanowią obszary przyrodnicze ściśle chronione.

Wyjątkowość tego wydarzenia ma także inne podłoże. Jak każde dziecko, Centrum to ma swoich rodziców. Powstało bowiem dzięki współpracy OST Gromada – firmy z ogromnym doświadczeniem na rynku polskim i międzynarodowym oraz zapleczem hotelowo – konferencyjno – turystycznym, z dwukrotnie młodszym partnerem, działającym od 1975 roku i podległym Ministerstwu Sportu i Turystyki Białorusi, największym z tej branży w kraju przedsiębiorstwem Brest Intourist. Patronat nad CIT objęła ambasada Republiki Białoruś w Polsce.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit