Znaki drogowe, infokioski i ogromna baza informacji

Pierwszy zintegrowany systemem „it” w Polsce

- Z naszego modelu skorzystało pięć województw oraz Polska Organizacja Turystyczna – podkreśla Agnieszka Sikorska. - Najwyższy więc czas system wprowadzić w województwie śląskim

Około 14,5 mln zł będzie kosztował system informacji turystycznej w województwie śląskim. Grubo ponad 12 milionów to pieniądze unijne.

- Nie ma promocji turystycznej bez informacji turystycznej – tak Agnieszka Sikorska, dyrektor ŚOT, lidera projektu, mówiła na niedawnej konferencji o genezie powstającego systemu.

Punkty przeszły audyt

Stąd też w województwie duży nacisk ŚOT kładzie na udoskonalanie punktów informacji turystycznej, tworzonych często niezależnie od siebie i według własnych zasad przez różne miasta województwa. Punkty przeszły audyt. Organizowano szkolenia dla ich pracowników. Wprowadzono także system kategoryzacji i certyfikacji jednostek informacji turystycznej, w której promowane są między innymi dostosowanie godzin otwarcia punktów do ruchu turystycznego oraz znajomość języków obcych. Agnieszka Sikorska system ten porównuje do gwiazdek przyznawanych hotelom.

Informacje nawet po godzinach pracy punktów „it”

- Z naszego modelu skorzystało pięć województw oraz Polska Organizacja Turystyczna – podkreśla Agnieszka Sikorska. Najwyższy więc czas system wprowadzić w województwie śląskim.

Tak więc w ciągu najbliższych trzech lat w województwie zostaną zmodernizowane 34 już istniejące punkty informacji turystycznej i powstaną kolejne 33 punkty. Dostaną one między innymi takie same meble i stojaki na informatory. Dla potrzeb turystów zostanie zainstalowanych 101 infokiosków. Agnieszka Sikorska wyjaśnia, że dzięki nim turyści będą mieli dostęp do podstawowych informacji nawet po godzinach pracy punktów „it”.

Pieniądze zostaną też wykorzystane na drogowe oznakowanie 193 atrakcji turystycznych województwa śląskiego oraz opracowanie i dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych. Ma być ich 847 tys. egzemplarzy. Jednak głównym celem, wymagającym współpracy wszystkich beneficjentów programu  (a to aż 70 samorządów, pięć organizacji pozarządowych i sześć przedsiębiorstw), będzie stworzenie i stałe uaktualnianie bazy informacji o województwie. Projekt przewiduje kompleksową rozbudowę portalu www.slaskie.travel (www.silesia.travel).

Platforma społecznościowa oraz nowe systemy komunikacjiRegionalne Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach będzie objęte programem ŚOT. W jego pobliżu ma stanąć infokiosk. Na zdjęciu prezydent Katowic, Piotr Uszok / fot.: A. Lysik

Z dotychczasowych badań wynika, że największa część turystów szuka informacji w internecie. A do województwa przyjeżdża rocznie około 3,5 miliona turystów. Z myślą o nich planuje się stworzenie platformy społecznościowej oraz wdrożenie nowych technologii: systemu komunikacji SMS, forum, galerii zdjęć, badania opinii, geolokalizacji GPS obiektów i wirtualnych wycieczek. Punkty informacji turystycznej mają zostać wyposażone w GPS i audio przewodniki. Informacje dla turystów mają być dostępne także po angielsku, niemiecku i francusku. W południowych miejscowościach województwa będą przygotowywane także po czesku (choć już nie po słowacku).

Osobno tworzone systemy informacji turystycznej, jak na przykład częstochowski, mają ściśle współpracować z system ŚOT i wymieniać się informacjami.

„Śląski System Informacji Turystycznej” będzie pierwszym zintegrowanym systemem informacji turystycznej w Polsce. Liderem projektu jest Śląska Organizacja Turystyczna. Współpracuje ona z pięcioma partnerami: Stowarzyszeniem „Region Beskidy”, Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związkiem Gmin Jurajskich oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą  w Rybniku.

Adriana Lysik

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit