Certyfikacja placówek „it” w Polsce

Podlascy liderzy informacji turystycznej

Jadwiga Dąbrowska, dyrektor PROT

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła certyfikację punktów informacji turystycznej w województwie podlaskim. Do kategoryzacji zgłosiło się 18 placówek. Decyzją Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej oraz Krajowej Komisji Certyfikacyjnej najwyższą kategorię **** przyznano Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie oraz Punktowi Informacji Turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Celem przeprowadzonej wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną certyfikacji była przede wszystkim potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej, a także stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Zgodnie z „Regulamin certyfikacji informacji turystycznej w województwie podlaskim” PROT powołała Regionalną Komisję Certyfikacyjną, w której uczestniczyli: Jadwiga Dąbrowska, dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; Sylwia Grudzińska, specjalista ds. Turystyki i Internetowego Systemu Informacji Turystycznej, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna; Bożena Pogorzelska, kierownik Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Eugeniusz Ławreniuk, prezes PIT Odział Podlaski w Białymstoku; Walentyna Gorbacz, naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Starostwo Powiatowe w Hajnówce; Renata Zakrzewska, kierownik Suwalskiej Izby  Rolniczo-Turystycznej.

Do kategoryzacji zgłosiło się 18 punktów z województwa podlaskiego. Nadesłane Wnioski o Certyfikację rozpatrzone zostały przez Regionalną Komisję Certyfikacyjną, a następnie przekazane do oceny Krajowej Komisji Certyfikacyjnej powołanej przez Polską Organizację Turystyczną. Obydwie komisje brały pod uwagę m.in. znajomość języków obcych oraz doświadczenie kierunkowe informatorów, oznakowanie i lokalizację punktu, dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie punktu, możliwość korzystania z Internetu, rodzaj i poziom  usług świadczonych w jednostce.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit