II edycja Konkursu na Najlepsze Polskie Centrum „it”

2006. Promocja dobrych praktyk

Podczas Tour Salonu w Poznaniu nagrody dla zwycięzcy – Ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu wrę

Centra „it” to pierwsze miejsce kontaktu turysty zagranicznego z Polską. Od jakości kontaktu, czyli kompetencji i postawy pracowników zależy to, jak nasz kraj będą postrzegać obcokrajowcy. Aby promować dobre praktyki w branży turystycznej Polska Organizacja Turystyczna zaprasza centra i punkty "it" do udziału w kolejnych edycjach konkursu wyłaniającego najlepsze placówki. Na łamach Aktualności Turystycznych przedstawiamy wszystkich nagrodzonych. W tym numerze z roku 2006.

Kryteriami branymi pod uwagę przy wyborze laureatów były: położenie obiektu i jego oznakowanie, łatwość dostępu (w tym dla niepełnosprawnych), godziny otwarcia, dostępność materiałów promocyjnych i informacyjnych z danego regionu (w tym bezpłatnych) oraz przygotowanie kadry (w tym znajomość języków obcych).
Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca Elżbieta Zawadzka (Forum Informacji Turystycznej), Jacek Szafader (POT), Marek Tobiasz (POT), Jacek Janowski (POT) i Jacek Idzikowski (POT) spośród nadesłanych ogółem 31 zgłoszeń centrów „it” wybrała w głosowaniu jawnym zwycięzców II edycji konkursu. Są nimi:
I miejsce - Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu,
II miejsce - Tarnowskie Centrum Informacji,
III miejsce - Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej.
Wyróżnienia otrzymały: Gdańska Informacja Turystyczna PTTK, Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku, Kościerskie Centrum Informacji w Kościerzynie, Punkt Informacji Miejskiej w Krakowie, Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej, Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, Włocławska Informacja Turystyczna, Zielonogórskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki.
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 26 X 2006 r. podczas Tour Salonu w Poznaniu.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit